Miljø og sikkerhed hos FF Skagen

Miljø og sikkerhed hos FF Skagen

Miljøgodkendelse af FF Skagens Handels gasolielager gælder i otte år.

En helt ny godkendelse af miljøet hos FF, herunder i forholdet til det omgivende samfund, er godkendt af Frederikshavn Kommune. Godkendelsen omfatter derudover arbejdsmiljø, risikovurdering og sikkerhed.

Det drejer sig primært om tankgården med seks tanke til gasolie. Godkendelsen er givet for otte år efter et langt og forberedende samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Arbejdstilsynet, Frederikshavn Brandvæsen, Nordjyllands Politi og FF.

I den officielle formulering i miljøgodkendelsen oplyser Frederikshavn Kommune, at alle rørsystemer til import og eksport mellem olielager og kaj samt læsse- og lossefaciliteter på kajen er omfattet af godkendelsen. Der har ikke vist sig behov for en såkaldt VVM-redegørelse, da kommunen har vurderet, at FF’s sikkerhedsdokument for forebyggelse af uheld bedømmes som tilfredsstillende. Der er udarbejdet en intern beredskabsplan, som er gennemgået af Arbejdstilsynet, øvrige relevante myndigheder og FF.

Tilfreds
FF’s systemchef Vivi Hedeman: – Vi er naturligvis glade for, at denne nye godkendelse er givet. Kravene til sikkerhed og miljø er vigtige, og vi tager også selv mange initiativer til samarbejde med myndighederne. Jeg glæder mig over, at vi nu også har myndighedernes ord for, at FF ikke påfører det omgivende samfund en forurening i form af luft og støj, som er uforenelige med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.