Makrelaftale for 2019

Makrelaftale for 2019

Kvoten på makrel er netop indgået mellem Norge, EU og Færøerne og omfatter en totalkvote (TAC) på 653.438 tons makrel for 2019. Dette er en nedgang på 20 procent i forhold til kvoten fra sidste år.

Det har kostet tid og svære anstrengelser i makrel-forhandlingerne, som først blev underskrevet efter hele 5 forhandlingsrunder. Makrel-aftalen har en varighed på 2 år.

Fordelingen ser herefter således ud:

  • 147.085 tons til Norge
  • 82.339 tons til Færøerne
  • 322.077 tons til EU

Udover fordelingen, er der i de 653.438 tons reserveret 15,6 procent af totalkvoten til andre kyststater og andre lande som fisker makrel i internationalt farvand.

Fordelingen tager udspring i den nye forvaltnings-strategi, som blev vedtaget af landede i forårets forhandlinger. Her blev de tre, Norge, Færøerne og EU enige om at forlænge rammeaftalen fra 2014. Denne aftale kan nu forlænges med yderligere et år, til udgangen 2021.

Kvoterådet fra ICES (Det internationale Havforskningsråd) for 2019 viste en nedgang på 42,2 procent i forhold til sidste års kvoteråd og hele 68,2 prosent i forhold til anslået fangst for 2018. Rådet er imidlertid forbundet med betydelig usikkerhed og i kvoteanbefalingen for 2019, har man reserveret en ekstraordinær vurdering samt en efterfølgende eventuel revideret kvoteråd.

Du kan læse hele nyheden på Fiskarlag.no her

Kilde: Norges Fiskarlag.no FiskerForum.dk