Lovgivningen skal holdes – også i de lukkede områder af Kattegat.

Lovgivningen skal holdes – også i de lukkede områder af Kattegat.

Hvis der fiskes ulovligt, er Fødevareministeren klar med sanktioner. F.eks. inddragelse af fartøjets fiskerilicens.
Fødevareminister Henrik Høgh var onsdag til samråd i Folketingets Miljøudvalg. Ministeren var indkaldt på baggrund af en række Greenpeace observationer, som har vist et antal fiskekuttere, der periodevis har sejlet med, hvad organisationen opfatter som mistænkelig langsom fart – og som Greenpeace mener, skyldes fiskerne har drevet ulovligt trawl fiskeri.

Fødevareministeren oplyste i samrådet, at svenske og danske myndigheder er opmærksomme på problemet, men medgav samtidig at bevisbyrden er svært at løfte.

Fødevareministeren oplyste videre, at der senere på ugen skal afholdes et møde med anklagemyndigheden, for at vurdere hvilke beviser, der i givet fald skal på bordet for at domfælde en fisker.

På mødet advarede Fødevareministeren desuden om muligheden for administrativ inddrivelse af et fartøjs fiskeritilladelse.