Kystfiskerne vil have egne fiskekvoter

Kystfiskerne vil have egne fiskekvoter

Kystfiskere fremlægger forslag til omfordeling af de danske fiskekvoter til gavn for kystsamfund, den lokale økonomi og naturen.

De danske kystfiskere er på ganske få år forsvundet fra dansk fiskeri, og de forladte havne ligger nu øde hen. På bare 10 år er 49 fiskerihavne lukket, og flere er på vej til at lide samme skæbne. Fiskekvoterne samles på store skibe i ganske få havne på den jyske vestkyst, hvilket har store konsekvenser for de indre danske havnebyer, der er afhængige af fiskeriet. Unge fiskeskippere har desuden svært ved at komme til, da privatiseringen af fiskekvoterne i 2007 har gjort det meget dyrt at starte op som ny fisker.

Derfor fremsætter Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) i dag et forslag, som skal sikre og styrke fremtidens kystfiskeri.

Forslaget til en ny kvotemodel fremlægges for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg kl. 14.15 og på kutteren ” HM800 Jammerbugt” i Nyhavn kl. 16.00. (Det er vedhæftet denne mail).

»Kystfiskeriet har utrolig mange fordele både for bæredygtigheden af fiskeriet og lokal vækst, fordi der ligger mange arbejdspladser i kystfiskeriet. Derfor håber jeg, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og Folketinget vil tage vores forslag med i deres arbejde. Både i forbindelse med den igangværende evaluering af kystfiskerordningen, samt det barslede servicetjek af fiskerisektoren, der går i gang senere på året«, siger Max Christensen, der er garnfisker fra Vedbæk og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK).

I dag fanges 90% af den danske fiskekvote af 119 fartøjer ud af en samlet flåde på 600. Dette er en konsekvens af en ureguleret liberalisering. Uden et politisk indgreb vil koncentrationen af kvoter fortsætte, og den totale afvikling af det naturskånsomme og kystnære fiskeri vil inden længe være en realitet.

Forslaget fra foreningen går ud på, at kystfiskerne får deres egne fiskekvoter uden om det eksisterende kvotesystem, samt undgår at kystfiskerkvoterne købes op af store rederier og samles på store fartøjer. (Mere i det vedhæftede kvoteforslag).

»Vi kystfiskere kan levere fisk, der er friskfanget og af allerhøjeste kvalitet. Samtidig er den måde vi fisker på skånsom overfor havets natur og dyreliv. Vi gør rigtig mange ting selv – for at holde vores fiskeri i live, men der er brug for et politisk indgreb nu for at fremtidssikre vores fiskeri«, forklarer Søren Jacobsen, garnfisker fra Helsingør og næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) er en fiskeriforening for de fiskere, der fisker med skånsomme redskaber som garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskemetoder, der påvirker naturen i havet minimalt og foregår med lille bifangst samt et mindre brændstofforbrug. Netop derfor støtter alle store miljøorganisationer også op om det skånsomme fiskeri.

Læs forslaget her

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri blev dannet fordi kystfiskerne manglede en forening, der varetog det skånsomme kystfiskeri interesser. FSK sidder med i flere politiske udvalg der rådgiver regeringen og Folketinget i fiskerispørgsmål. FSK er ligeledes medlem af den europæiske paraplyorganisation for kystfiskere, LIFE, der arbejder for kystfiskernes interesser i EU.