Kystfisker fra Thyborøn tilmelder sig den beskyttede kystfiskerordning.

Kystfisker fra Thyborøn tilmelder sig den beskyttede kystfiskerordning.

Den 9. marts blev der i Thyborøn afholdt informationsmøde omkring den nye bekendtgørelse om Kystfiskerordningerne, der trådte i kraft den 2. marts 2017.

På mødet deltog èn af hovedarkitekterne bag fiskeripakken, socialdemokratisk fiskeriordfører Simon Kollerup (S) samt flere organisationsfolk fra FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri), der på mødet fremlagde mulighederne i den nye kystfiskerordning og mulighederne for MAF-fartøjer.

FSK skriver efterfølgende i en pressemeddelelse, at Kystfisker Henrik Foldager fra Thyborøn, der fisker fra garnbåden L72 Quality, agter at tilmelde sig den beskyttede kystfiskerordning. Det gør han på grund af den ekstra tildeling af fisk der følger med ordningen, men i særdeleshed på grund af flidspuljen.

Henrik Foldager siger til FSK, »Jeg kan bruge en lommeregner, og kan se at det hænger godt sammen for mig at tilmelde mig den beskyttede kystfiskerordning. De kilo jeg får ved at tilmelde mig, slipper jeg for at gå ud at leje, og det skaber en bedre økonomi i mit daglige fiskeri«, påpeger den vestjyske fisker.

Henrik Foldager har blandt andet kvoter på torsk i Nordsøen og Skagerrak, tunge i Nordsøen og rødspætter i Nordsøen, men han fisker fx også søer når de er der.

Henrik Foldager er også glad for at man i den nye fiskeripakke har fokus på at skabe et mærke for det skånsomme kystfiskeri.

»Hvis der kommer et mærke for skånsomt fiskeri, som der lægges op til, så håber jeg det vil afspejle sig i priserne. Og det er jo altid værd at tage med«, slutter Henrik Foldager.

Hvis du vil have ekstra kvoter allerede i år er ansøgningsfristen den 16. marts 2017. Men det er muligt også efter denne dato at tilmelde sig, i så fald tilskrives de ekstra kvoter dog først i 2018.

Du kan tilmelde dig den beskyttede kystfiskerordning her.