krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer

krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer

På opfordringen sidste år fra Nordisk Krabbe Kompagni, at man godt kunne bruge lidt flere krabber, kom der allerede sidste år en polsk krabbe-fisker til Hvide Sande for at lande taskekrabber.

 

Skibet hed tidligere UST-201 »Helot« og var fra havnebyen Ustka i det Nordlige Polen. Et fartøj der siden har skiftet både den polske havn samt trawl-fiskeriet ud og nu istedet fisker med tejner og nu også ændret havnekending til havnen i Wladyslawowo WEA-184 »Helot«. En havneby der er beliggende lidt nord for Gdynia i Polen.

 

»Helot« landede dengang i 2018, 3 tons taskekrabber efter den allerførste tur i Nordsøen. Det polske fiskeselskab Gadus Sp. Fishing & Processing havde anlagt en ny fiskestrategi, fra overvejende at fiske brisling og torsk med »Helot« i Østersøen til et nyt fiskeri efter krabber i Nordsøen.

 

Læs artiklen i FiskerForum.dk »Polsk Fiskeselskab har anlagt en ny fiskestrategi«.

 

Den nye skipper ombord, Mateusz fortæller til FiskerForum.dk, at »Helot« efter fiskeriet i Østersøen for tre måneder siden, har været en tur på værft i Gdynia, hvor det har fået den helt store overhaling og nu er på deres den første tur til Nordsøen, hvor sidste års succes med krabbefiskeriet skal gentages.

krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer
Her hjælper den polske skipper Mateusz til på kajen ved losningen af de mange kasser med taskekrabber.

 

Et godt krabbe-fiskeri
På bare to dage har »Helot« fanget ca. 7 tons gode store taskekrabber ca. 60 sømil sydvest af hvide Sande og man er lige nu er ved at losse de mange kasser med krabber til Fiskeauktionen i Hvide Sande. Her vil de efterfølgende bliver fragtet til Nordisk Krabbe Kompagni i Lemvig, hvor den videre forarbejdning skal foregår.

 

Mateusz forklarer, at det er meningen krabbefiskeriet nu skal sættes mere i system og at han forventer at fortsætte med dette indtil januar / februar 2020. Det 36 meter lange fartøj »Helot« har en besætning på 7 mand, alle ansat under det store polske fiskeselskab Gadus Sp., der for tiden har mere end 18 både engageret i forskelligt fiskeri.

 

Efter losningen fortsætter den store polske krabbe båd, kurs og fart ca. 60 sømil SydVest af Hvide Sande og fisker hvor de slap sidst.

Skriv et svar

Luk menu