krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer

krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer

På opfordringen sidste år fra Nordisk Krabbe Kompagni, at man godt kunne bruge lidt flere krabber, kom der allerede sidste år en polsk krabbe-fisker til Hvide Sande for at lande taskekrabber.

 

Skibet hed tidligere UST-201 »Helot« og var fra havnebyen Ustka i det Nordlige Polen. Et fartøj der siden har skiftet både den polske havn samt trawl-fiskeriet ud og nu istedet fisker med tejner og nu også ændret havnekending til havnen i Wladyslawowo WEA-184 »Helot«. En havneby der er beliggende lidt nord for Gdynia i Polen.

 

»Helot« landede dengang i 2018, 3 tons taskekrabber efter den allerførste tur i Nordsøen. Det polske fiskeselskab Gadus Sp. Fishing & Processing havde anlagt en ny fiskestrategi, fra overvejende at fiske brisling og torsk med »Helot« i Østersøen til et nyt fiskeri efter krabber i Nordsøen.

 

Læs artiklen i FiskerForum.dk »Polsk Fiskeselskab har anlagt en ny fiskestrategi«.

 

Den nye skipper ombord, Mateusz fortæller til FiskerForum.dk, at »Helot« efter fiskeriet i Østersøen for tre måneder siden, har været en tur på værft i Gdynia, hvor det har fået den helt store overhaling og nu er på deres den første tur til Nordsøen, hvor sidste års succes med krabbefiskeriet skal gentages.

krabbe-fiskeriet trækker også udenlandske fiskefartøjer
Her hjælper den polske skipper Mateusz til på kajen ved losningen af de mange kasser med taskekrabber.

 

Et godt krabbe-fiskeri
På bare to dage har »Helot« fanget ca. 7 tons gode store taskekrabber ca. 60 sømil sydvest af hvide Sande og man er lige nu er ved at losse de mange kasser med krabber til Fiskeauktionen i Hvide Sande. Her vil de efterfølgende bliver fragtet til Nordisk Krabbe Kompagni i Lemvig, hvor den videre forarbejdning skal foregår.

 

Mateusz forklarer, at det er meningen krabbefiskeriet nu skal sættes mere i system og at han forventer at fortsætte med dette indtil januar / februar 2020. Det 36 meter lange fartøj »Helot« har en besætning på 7 mand, alle ansat under det store polske fiskeselskab Gadus Sp., der for tiden har mere end 18 både engageret i forskelligt fiskeri.

 

Efter losningen fortsætter den store polske krabbe båd, kurs og fart ca. 60 sømil SydVest af Hvide Sande og fisker hvor de slap sidst.