Kontant støtte til mere end 1.000 fiskerier i Storbritannien pga. Corona-krisen

Kontant støtte til mere end 1.000 fiskerier i Storbritannien pga. Corona-krisen

Mere end 1.000 britiske fiskeri- og akvakulturvirksomheder i Storbritannien modtager i disse dage direkte kontantstøtte gennem en fiskeristøtteordning, som den britiske regering har iværksat som hjælp til fiskerne i denne svære tid med dårlige afsætnings- og omsætningsmuligheder pga. Covid-19 pandemien.

Det drejer sig samlet om op imod 9 millioner pund, svarende til 76,7 mio danske kroner, som vil være tilgængelige for de britiske fiskere og yderligere 1 mio pund (8,5 mio danske kroner) til støtte for projekter, som hjælp til så fiskerne kan sælge deres fangster mere lokalt. Pengene går til nye måder at markedsføre og sælge deres fangster på, mens de traditionelle markeder ligger underdrejet.

Begrundelsen ligger i briternes normalt store eksport af fisk som kulmule, tunger og krabber, der for størstedelens vedkommende eksporteres til markederne i Europa. Men disse markeder og afsætningskanaler er næsten alle ramt af Corona og er derfor lukket land for den britiske afsætning.

Støtteordningen, som vil vare i op til tre måneder, afhjælper industriens øjeblikkelige behov og hjælper samtidig også de engelske fiskeri- og akvakulturvirksomheder med betaling af deres faste omkostninger, såsom forsikring, leje af udstyr, havneomkostninger m.v.

Kontant-støtten til de engelske fiskere og industrien, ser i hovedtræk således ud:

  • For fiskerne er fonden åben for skibsejere under 24 meter med fiskerilicenser, der er registreret i England, og som havde en omsætning / salg på 10.000 £ eller mere i 2019.
  • Der ydes tilskud til at dække faste omkostninger. For fartøjsejere beregnes dette ud fra de gennemsnitlige omkostninger, fordelt udfra størrelsen på skibet.
  • Detaljer om støtteberettigelseskriterierne, herunder kriterierne for akvakultursektoren og støtte til lokale projekter, vil blive meddelt ud med tiden af ​​Marine Management Organization (MMO).
  • MMO administrerer fonden ved at kontakte berettigede registrerede ejere og licensindehavere direkte med detaljer om, hvordan man ansøger.
  • Betalinger foretages i op til tre måneder.

George Eustice MP

The Secretary of State for Enviroment, Food and Rural Affairs George Eustice (red. tidligere fiskeriminister fra 2015-2019) forklarer om ordningen på 10 mio pund, at det giver en livline til mere end 1.000 fiskerivirksomheder. En støtteordning der giver dem mulighed til fortsat at drive og vedligeholde deres fiskeri i denne turbulente tid, hvor faldende priser og manglende efterspørgsel sætter sit præg på de flestes hverdag. Eustice fortæller videre, »Vi arbejder fortsat tæt sammen med fiskeri- og akvakulturindustrien for at sikre de støttes, så de siden kan vende tilbage til deres vitale og meget vigtige rolle med at skaffe fisk og skaldyr til de britiske husholdninger.

Fiskeriet er kernebeskæftigelsen i mange af de britiske kystsamfund. Et fiskeri der både understøtter lokale jobs, men også leverer sunde fødevarer og produkter til de lokale, men som også for en stor dels vedkommende eksporteres til store dele af verden.

I betragtning af omsætnings-tabet, især med restauranternes nedlukning pga. Covid-19 pandemien, vil støtten hjælpe fiskere samt fiskerivirksomheder med at overvinde de aktuelle udfordringer de står overfor, og dermed skabe ny vækst på detail-markederne gennem en innovativ lokal distribution.

Skaldyrs- og fiskerisektorerne opfordres til at ansøge om støtten, der stilles til rådighed for fiskerne og virksomhederne, herunder Coronavirus Business Interruption Loan Scheme og Coronavirus Jobs Retention Scheme.

Den britiske regering har arbejdet tæt sammen med fiskerisektoren i denne Corona-tid, for netop at støtte fiskere og fiskeindustrien gennem denne vanskelige periode. Sammen med de nationale fiskerimyndigheder i Skotland, Wales og Nordirland undersøger den britiske regering også områder hvor man kan reducere de administrative og bureaukratiske regler og dermed lette presset på fiskerne og fiskeindustrien. Disse løsninger bliver aftalt med fiskerimyndighederne og vil løbende blive udmeldt når de vedtages.

Skriv et svar