Klimaoptimer dine indkøb – køb dansk fisk

Klimaoptimer dine indkøb – køb dansk fisk

Dine indkøb kan efter beregninger fra DTU Fødevareinstituttet, reducere klimabelastningen med helt op til 23 procent.

Det er nye tal fra Fødevareministeriet, der viser at op mod 31 procent af EU-landenes samlede udledning af drivhusgasser skyldes produktion og forbrug af fødevarer.

Nærlæser man tallene, så er det specielt den animalske produktion, der belaster klimaet hvorimod fisk kommer helt over i den anden side af skalaen, med at være væsentligt mere klimaansvarlige.

Gør en forskel som forbruger

Den indirekte opfordring her er at klimaforandringer og klimadagsordnen ikke kun er for politikere og organisationer, men i høj grad er for almindelige forbrugere, der selv med små ændringer i indkøbsmønstret og en ændret adfærd i køkkenet, kan gøre en betragtelig forskel for klimaet.

Så selvom klimarigtige løsninger kan være svære at putte ind i hverdagen, såsom at tage cyklen i stedet for bilen eller hænge tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbleren. Kan man nu ændre det positivt i forbindelse med sine indkøb. Ændringer, som med valg af muslinger, sild, torsk og rødspætter, vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning af klimaansvarlighed.

Fødevarenes klimaaftryk

Det er vigtigt også at tænke over hvor fødevarerne kommer fra. Hvis det eksempelvis er økologiske blåbær, der er transporteret med fly tværs over Atlanten, vægter dette negativt på klimavægten. Se forskellige fødevares klimaaftryk herunder fra Fødevareministeriet:

 • Muslinger 0,1
 • Sild 0,6
 • Torsk 1,2
 • Ferske rejer 3,0
 • Fersk fladfisk 3,3
 • Svinekød 3,6
 • Kylling 3,1-3,7
 • Frossen fladfisk 7,8
 • Frosne pillede rejer 10,5
 • Lam 11,6
 • Oksekød 19,4

Oplysninger fra Fødevareministeriets tabel, som viser klimaaftryk fra produktion af 1 kg produkt inklusiv alle led i værdikæden

Fiskebranchen er brancheorganisation for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danish Seafood Association, Danmarks Fiskehandlere, Dansk Akvakultur og Danmarks Pelagiske Producentorganisation.