Klimaforandringerne får fiskene til at ændre adfærd

Klimaforandringerne får fiskene til at ændre adfærd

Fiskearterne udfordres når temperaturen stiger. Varmen får fiskene til at trække længere mod nord og brede sig over et større område, hvor man ikke tidligere har mødt fisk i det antal.

Det gælder for eksempel torsken, der også er trukket nordvest på og som nu findes hvor havet er omkring 3.000 meter dybt, i det såkaldte dybthavsbassin ved Svalbard. Her er torsken gået i dybet efter føde som krill, tanglopper og fisk.

Havforsker Randi Ingvaldsen der leder det norske forskningsprojekt SIARCTIC, er et projekt der indsamler data omkring Polhavet, og hvad der sker når isen forsvinder.

Specielt torskens adfærd i dette område har trukket stor opmærksomhed. Torsken er en bundfisk og indtil for nyligt mente havforskerne at netop torsken ville forblive i området tæt på bunden og den norske kontinentalsokkel og ikke begive sig ud på åbent og dybt vand.

Ingvaldsen fortæller at der i Norskehavet ikke er torsk og udfra samme sandsynlighed mente man heller ikke torsken var at finde i Polhavet.

Men varmere vejr har ændret det arktiske økosystem. Temperaturen i havområdet er steget og udviklingen er gået så stærkt, at det kan være svært at følge med. »Vi har aldrig før været i en sådan situation, som vi er i nu. Kigger vi på de sidste 15 år er det gået utroligt stærkt«, fortæller forskningschef Mette Skern-Mauritzen ved HI.

Netop udvikling i det arktiske, vil i den kommende uge blive ivrigt diskuteret på det Internationale forskermøde i Tromsø. Her vil forskere fra hele verden komme omkring problematikkerne og udfordringerne i det Nordlige havområde og udveksle meninger og viden på området.