Klimaforandringer giver mere ekstremt vejr og forværret havklima omkring os

Klimaforandringer giver mere ekstremt vejr og forværret havklima omkring os

I dag udkom den årlige ”Earth Hour Rapport”, der gør status over klimaets tilstand og i lighed med tidligere år, giver rapporten igen et dystert billede af klimaets tilstand, hvor Danmark skal forberede sig på flere voldsomme regnskyl og andre typer fisk i havene.
“Den enkelte borger, erhvervslivet og politikerne skal alle gøre en aktiv indsats for at mindske udledningen af CO2. Ellers løber klimaforandringerne løbsk”, lyder det fra Gitte Seeberg, generalsekretær i Verdensnaturfonden. For kun i samlet flok kan vi stoppe klimaforandringerne.

Professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet Katherine Richardson analyserer i rapporten, hvorledes de stigende havtemperature vil påvirke de danske farvande og erhvervsfiskeriet. Fisk som torsk og makrel vil bliver sjældne gæster i vores farvande fremover, da de i forbindelse med opvarmningen af verdenshavene, vil svømme mod koldere vande omkring Grønland. Her vil de naturlige fødevalg for fiskene, blive udsat for et ekstremt pres på grund af den stigende tilgang af nordsøgende fisk.

Årsagen skal findes i den massive udledning af drivhusgasser, der har store konsekvenser for havnaturen i form af øgede havtemperature, vandstandsstigning og forsuring. Klima forandringerne der kan betyde indtog af uønskede giftige algearter. Klima forandringer der også kan medføre ændringer i artssammensætningen i vores havnatur, der igen medfører ændringer i økosystemet som helhed.

Eigil Kaas skriver i rapporten, som professor i meteorologi og klimadynamik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, at 2012 bød på flere varme- og kulderekorder samt lange tørkeperioder, men også ekstreme skybrud med oversvømmelser, der både kostede menneskeliv og anrettede store materielle ødelæggelser.

Det er aldrig for sent at gøre noget. Det foreslås blandt andet, at Folketinget vedtager en mere ambitiøs klimalov og en langsigtet strategi for forskningsmidler på klimaområdet. Der bygges stort set ikke kulkrafværker i EU længere, men i stedet investeres der i elkraft baseret på vedvarende energi. Mange investeringerne bruges i dag på sol og vindteknologi og verden ser i dag to-cifrede vækstrater på dette område.