Klar Svensk Minister-opfordring, efter WWFs rødlistning af dybvandsrejer

Klar Svensk Minister-opfordring, efter WWFs rødlistning af dybvandsrejer

Fortsæt med at fiske rejer ! – Efter offentliggørelsen af WWFs (World Wildlifte Fund) rødlistning af dybvandsrejer, går den svenske minister nu ud med en uforbeholden støtte til fiskeriet og fiskeindustrien.

Rejediskutionen er kommet op, efter Verdensnaturfonden mener at Nordhavsrejerne er truede og udsat for udsmid. De har derfor sat rejerne på den røde liste over fisk og skaldyr, som man anbefaler forbrugerne ikke at købe. Men spørgsmålet melder sig, om rejerne i det hele taget er truet, noget som diskuteres ivrigt parterne imellem og hvor meningerne ligger meget langt fra hinanden.

Den svenske minister for landdistrikterne Eskil Erlandsson (C), er dog meget klar i mælet, ”når EU har tildelt fiskerne en rejekvote, skal denne også fiskes,” siger han til det svenske Västnytt.”Hvad angår kvoterne ligger de på et anstændigt niveau og det er fiskernes helt klare ret, at fiske det de er blevet tildelt.”

Protest fra WWFs side
”Hvis fiskerne omgår denne regel og fortsætter med at smide de små rejer ud, for at high grade til større rejer, som afregnes bedre. Så saver de den gren over de selv sidder på, og rejebestanden vil fortsætte med at gå ned, hvilket ville være ødelæggende for hele bestanden af rejer og ødelæggende for hele branchen, ” siger den svenske afdeling af Verdensnaturfonden, i en kommentar til Ministerens opfordring.

Eskil Erlandsson er dog enig i, at der skal mere kontrol til omkring udsmid af de små rejer, der bliver klemt ihjel ved fangst. “Det er også forbudt, og vi må selvfølgelig have en bedre kontrol til dette område,” siger ministeren afsluttende til dagbladet Västnytt.