Kina åbner for import af dansk fiskemel

Kina åbner for import af dansk fiskemel

TripleNine har modtaget besked fra den danske ambassade i Beijing om, at Kina nu har tilladt, at der kan importeres fiskemel fra Danmark.
Det fortæller Business Development Manager Yanqi Zhang Larsen, TripleNine, der i lang tid har arbejdet for at opnå denne åbning af det kinesiske marked.

Det kinesiske marked har været lukket for import af dansk fiskemel og -olie siden 2001, idet kineserne frygtede for overførsel af kogalskab på grund af forekomst af benmel i fiskemelet.

– Så det er en næsten 10-årig kamp, der nu er vundet, siger Yanqi Zhang Larsen.

Har allerede besøgt potentielle samarbejdspartnere
Det var efter, at en kinesisk delegation af fødevareinspektører i september aflagde besøg både hos TripleNine i Thyborøn og i Esbjerg og hos de øvrige danske fabrikker, at der for alvor kom skred i tingene.

– Delegationen fandt nemlig vore anlæg og alle sikkerhedsprocedurer helt i orden, og vi tog dermed et stort skridt hen imod at kunne eksportere vore produkter til Kina, siger Yanqi Zhang Larsen.

På forventet efterbevilling har hun og TripleNine’s administrerende direktør, Christian Bisgaard, allerede været på besøg i Kina for at besøge udvalgte potentielle kunder og samarbejdspartnere.

– Under besøget i Kina deltog jeg også i to vigtige konferencer om det kinesiske marked, og det kunne kun bestyrke mig i, at Kina er et utrolig vigtigt marked med et enormt potentiale specielt inden for foderbranchen, hvor fiskemelet fortrinsvis anvendes til produktion af foder til fiskeopdræt og til opdræt af smågrise, fortæller Yanqi Zhang Larsen.

Kvalitet og miljø
– Det er et marked med store vækstmuligheder, vi her taler om, og der er specielt et stort behov for fiskemel af høj kvalitet, understreger Yanqi Zhang Larsen.

Hun oplyser, at i 2009 importerede Kina 1,3 millioner tons fiskemel, og i 2010 forventes importen at blive omkring en million tons.

– Og vi skulle have gode chancer for at trænge ind og få fodfæste på markedet, fortsætter Yanqi Zhang Larsen. – For mens det fiskemel, der i dag importeres, kun har et proteinindhold på mellem 55 og 65%, så har vores fiskemel et proteinindhold på 72% og en langt højere fordøjelighed.

– Men det er ikke kun selve fiskemelets kvalitet, der bliver afgørende, fortsætter hun. – I dag går kineserne højt op i, at produktionen foregår på en miljørigtig måde, og her er vi absolut på forkant i forhold til vore konkurrenter på verdensmarkedet.

Politikerbesøg i Thyborøn
Folketingspolitikere, valgt i Vestjyllands Storkreds, besøgte TripleNine i Thyborøn.

Som led i ”Dansk Industri’s Energiture” har en delegation bestående af repræsentanter for DI og lokale folketingsmedlemmer besøgt TripleNine’s fabrik i Thyborøn.

Dansk Industri gør opmærksom på, at de energiforbrugende virksomheder spiller en helt central rolle, hvis vi skal skabe en grøn vækstudvikling i Danmark. Virksomhederne medvirker nemlig til at forsyne verdensmarkedet med produkter på en energieffektiv måde og bidrager samtidig til væksten og beskæftigelsen herhjemme.

Beskæftigelsen i Udkants-Danmark
Det var adm. direktør Christian Bisgaard og kvalitets- og miljøchef Henrik Sørensen, der tog imod gæsterne på TripleNine’s vegne.

Henrik Sørensen oplyser, at en del af politikerne havde sendt afbud, således at der fra politisk hold udelukkende mødte repræsentanter fra regeringspartiet Venstre, nemlig Lemvig Kommunes borgmester, Erik Flyvholm, Jens Kirk og beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

– Derfor var det naturligt, at drøftelserne ikke kom til at handle så meget om energi, men mere om Udkants-Danmark og beskæftigelsesforholdene her, hvor fiskerierhvervet er dominerende, og hvor TripleNine jo er en stor spiller, fortæller Henrik Sørensen.