Kemi fra fiskeopdræt truer norske rejer kystnært

Kemi fra fiskeopdræt truer norske rejer kystnært

Det kemiske middel teflubenzuron, som benyttes af norske fiskeopdræt til at bekæmpe lus, er nu for alvor kommet i søgelyset. Midlet viser sig nemlig at være en alvorlig trussel mod rejer, som lever tæt ved de norske kyster.

Selv små doser af teflubenzuron har vist sig at føre til øget dødelighed hos rejer. Det viser et forsøg, som det norske Havforskningsinstituttett har gennemført, hvor rejer kun blev udsat for 2 procent af en regelmæssig dosis, som opdrætsfisk normalt får i foderet.

I forsøg på Havforskningsinstituttet blev 100 rejer fanget og anbragt i to forskellige tanke på land. Halvdelen af R03;R03;rejerne blev tilsat teflubenzuron i foderet i en periode på 98 dage. Mængden af R03;R03;tilsat teflubenzuron var 2 procent af en regelmæssig dosis givet til opdrætsfisk via foderet.

I løbet af perioden døde 50 procent af rejerne, som var blevet udsat for Teflubenzuron. Blandt de rejer, som ikke var blevet udsat for stoffet, var dødeligheden kun 2,5 procent.

Den lille norske strandreje er ret almindelige ved de norske kyster, især om sommeren. Om vinteren bevæger sig ned til dybere vand.

Teflubenzuron og diflubenzuron er blandt de mest anvendte midler mod lus i norske fiskeopdræt. I 2016 blev 4,2 tons teflubenzuron og 4,8 tons diflubenzuron anvendt af norske fiskeopdræt.