Juridisk udbudsregler trækker bjærgningen af Helle Saj i langdrag.

Juridisk udbudsregler trækker bjærgningen af Helle Saj i langdrag.

Thorsminde Havn har ikke de bedste besejlingsforhold, når vejret viser tænder. Dette er bestemt ikke blevet bedre af, at uddybningsfartøjet Helle Saj, stadig ligger sunket ved indsejlingen til Thorsminde Havn, nu her på anden måned.
Sidst i november måned og i stærk tåge, var to fartøjer så uheldige at sejle i hinanden, hvorved Helle Saj sank, 500 meter SV for indsejlingen til Thorsminde Havn.

Søfartsstyrelsen har det overordnede ansvar for bjærgningen af Helle Saj, men er i den anledning underlagt EU`s regler for udbud og licitation. EU`s tærskelværdi for denne type opgave er ca. 1.000.000 kroner og da Staten har valgt at udbyde opgaven som begrænsede udbud, kræver dette lidt ekstra med en kvalifikationsrunde og en indbydelse via forhåndsmeddelser for at blive mulige leverandørere (prækvalifikation). Først derefter vil udbyderen invitere en mindre gruppe af virksomheder til at afgive tilbuddet og indgå den endelige forhandling.

Sagen er trukket ekstra ud, da staten i udbudsmaterialet har udbedt sig at eventuelle kontrakthaver, materielt og fagligt har skulle godtgøre at de kunne løse opgaven tilfredsstillende, også økonomisk.

Så fiskerne i Thorsminde må væbne sig med lidt tålmodighed endnu, inden Helle Saj bliver bjærget og derved giver besejlingsforholdene ved Thorsminde, en mere sikker ind- og udsejling af havnen.

FiskerForum.com