Invitation til åben debat om industrifiskeri

Invitation til åben debat om industrifiskeri

Fredag den 11. december 2015 kl. 09.00-14.00 arrangerer Danske Havne og Marine Ingredients Denmark i samarbejde med MF Thomas Danielsen (V) en åben debat i Folketingets Landstings-sal om industrifiskeriet som en dansk styrkeposition.

Grundet valget til Folketinget blev den åbne debat den 18. juni 2015 udskudt. Nu er en ny dato fundet, og en åben debat om en dansk vækststrategi for proteinfisk er fortsat højaktuel.

Erhvervslivets konkurrenceevne skal styrkes i danske yderområder, hvor mange arbejdspladser er forsvundet, og hvor det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft grundet søgning mod de større byer. I forbindelse med arbejdet i VækstTeam Fisk har en enig fiskeribranche anbefalet, at der bl.a. udvikles en samlet national strategi for industrifiskeriet med formål at styrke råvaregrundlaget, optimere værdikæderne og sikre erhvervet optimale rammevilkår.

Politisk vilje til erhvervsfiskeri

Med en samlet eksportværdi på 3,5 mia. kr. er Danmark ubestridt Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie. Globalt er Danmark den 7. største producent af fiskemel og den 4. største producent af fiskeolie.

Fiskeriet efter kortlivede arter som tobis, sperling og brisling udgør en betydelig del af dansk fiskeri og Danmark er EU’s største industrifiskenation. Industrifiskeriet bidrager til en væsentlig del af økonomien i de større fiskerihavne. Sektoren er medvirkende til vækst og udvikling i en række kystsamfund og skaber mange arbejdspladser i Danmarks yderområder.

Stabile rammer og vilkår – udnyt mulighederne

De samlede industrikvoter repræsenter en gennemsnitlig landingsværdi på over 1 mia. kr. og fabrikkerne modtager dertil mellem 80-100.000 tons afskær fra konsumindustrien årligt.

Siden 1988 er råvaregrundlaget for fiskemel- og fiskeolieindustrien dog halveret med overkapacitet i forarbejdningsindustrien til følge. Rammerne for industrifiskeriet er uforudsigelige og præget af store udsving i kvoterne, restriktioner i tilladte fangstområder og restriktive tekniske regler. Det betyder med andre ord, at fiskerne vanskeligt kan planlægge deres arbejde, hvilket hvert år betyder, at kvoterne ikke bliver udnyttet.

Dansk styrkeposition i industrifiskeri

Produktionen er baseret på en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og branchen lever op til internationale standarder og certificeringer vedr. råvarer, produktion og sporbarhed.

Afsætningen af fiskemel og fiskeolie dækker ca. 20 pct. af fiskerieksporten og 2,5 pct. af den danske fødevareeksport. En ny national strategi skal medvirke til at realisere potentialet i branchen fuldt ud samt synliggøre værdien af denne danske styrkeposition.

Program

Arrangementet er gratis. For at sikre nok kaffe, sandwich og en stol til alle, bedes du tilmelde dig til arrangementet senest fredag den 23. november 2015 ved at sende en mail til Birthe Iwasiow på mail bgi@danskehavne.dk

 • Kl. 09.00 Registrering og morgenkaffe
 • Kl. 09.30 Åbning/introduktion til debatten af moderator Gitte Lillelund Bech, direktør Danske Havne (bekræftet)
 • Kl. 09.40 Regeringens fiskeripolitik (oplæg og drøftelse)
  Eva Kjer Hansen, miljøog fødevareminister (V) (bekræftet)
 • Kl. 09.40 Industrifiskeri, proteinfisk og den gode historie
  Tre korte oplæg (15 min.) og spørgsmål:
  Willy B. Hansen, direktør Skagen Havn (tbc)
  Johannes Palsson, formand Marine Ingredients Denmark (tbc)
  Karen Hækkerup, direktør Landbrug & Fødevarer (tbc)
 • Kl. 11.15 Stræk ben og tal med din sidemand
 • Kl. 11.30 Stabile rammer og vilkår – udnyt mulighederne
  Tre korte oplæg (10 min.) og spørgsmål:
  Ivan Bundgaard Sørensen, formand Dansk Akvakultur (tbc)
  Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening PO (tbc)
  Christian Olesen, formand Danmarks Pelagiske PO (tbc)
 • Kl. 12.15 Politisk vilje til erhvervsfiskeri
  Fire korte oplæg (5 min.), debat og spørgsmål:
  Thomas Danielsen, MF og fiskeriordfører (V) (bekræftet)
  René Christensen, MF og formand for Miljøog Fødevareudvalget (DF) (tbc)
  Rasmus Jarlov, MF og fiskeriordfører (K) (tbc)
  Simon Kollerup, MF og fiskeriordfører (S) (tbc)
 • Kl. 12.15 Opsummering af moderator
 • Kl. 13.00 Sandwich og netværk

Arrangørerne ser frem til en konstruktiv debat og bred deltagelse.