International pris til besætningen på Charlotte Mærsk for indsats ved skibsbrand

International pris til besætningen på Charlotte Mærsk for indsats ved skibsbrand

I forbindelse med mødet i IMO’s Council denne uge, besluttede et dommerpanel at tildele besætningen på Charlotte Mærsk et diplom for særlig anerkendelse af deres modige indsats ved en brand om bord i 2010.
Der udbrød brand om bord på Charlotte Mærsk, der havde 4142 containere om bord, den 7. juli 2010 45 nautiske mil ud for den malaysiske kyst. Branden opstod i en container med farligt gods og branden udviklede sig eksplosivt. Det stod hurtigt klart for besætningen, at der var tale om en alvorlig brand med risiko for, at branden spredte sig til bl.a. en container med flydende gas (LPG). Det blev overvejet at forlade skibet, men besætningen valgte selv at bekæmpe branden og var dermed stærkt medvirkende til slukningen af branden. Besætningen var klar til at bekæmpe branden 7 minutter efter alarmen havde lydt. Besætningen foretog bekæmpelsen alene de første 24 timer, da assistance fra relevante myndigheder ikke kunne nå frem tidligere. Branden om bord var så voldsom, at den først blev endelig slukket efter 11 dage.

”Det er første gang, at danske søfarende anerkendes i forbindelse med IMO-prisen for udvisning af særligt mod. Jeg vil først og fremmest ønske hele besætningen fra Charlotte Mærsk et stort tillykke. Der er ikke tvivl om, at de under skibsbranden gik langt ud over, hvad man kunne have forventet af en skibsbesætning, også henset til den betydelige fare, de stod over for. Det er anerkendelsen en klar tilkendegivelse af fra den internationale søfartsverden”, siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

”IMO Award For Exceptional Bravery at Sea ” blev første gang uddelt i 2007, og uddeles på baggrund af nomineringer fra medlemslande eller interesseorganisationer. Prisen er indstiftet bl.a. som en anerkendelse af, at de søfarende udgør kerneelementet i søsikkerhed. I 2011 havde IMO modtaget 38 nomineringer. Selve prisen tildeles i år en sydkoreansk kaptajn, der i forbindelse med et pirateriangreb udførte en række handlinger for at redde sit skib og besætning, og i bestræbelserne blev han truffet af skud. Kaptajnen overlevede heldigvis og han tildeles prisen for sin heltemodige indsats.

Prisen og diplomerne vil blive uddelt i forbindelse med IMO’s generalforsamling i november 2011.