International pris for heltemodig indsats

International pris for heltemodig indsats

Besætningen fra DFDS-skibet BRITANNIA SEAWAYS får IMO’s Bravery Award pris for deres heltemodige indsats ved en voldsom brand om bord i 2013.

Torsdag besluttede IMO’s Råd at tildele den internationale ”Award for Exceptional Bravery at Sea” til kaptajn og besætning på DFDS-skibet BRITANNIA SEAWAYS. Hermed tilsluttede IMO’s Råd sig bedømmelseskomitéens afgørelse om, at prisen skulle gives til den danske besætning. Prisen uddeles af FN’s søfartsorganisation, IMO.

Afværgede større brand og hindrede forurening

Besætningen modtager prisen for deres indsats, da skibet brød i brand lørdag den 16. november 2013, mens det sejlede med militært udstyr langs den norske kyst. Det var en omfattende brand med 30 meter høje flammer, ekstrem varme og eksplosioner. Takket være kaptajnen og besætningens professionelle og heltemodige indsats lykkedes det at få branden under kontrol. Ingen af de 32 personer om bord kom til skade og en større forurening blev afværget.

Det er Danmark, der har indstillet besætningen til prisen. I indstillingen fremhæves bl.a., at kaptajn, Andreas Kristensen, og hans besætning udviste stort mod og godt sømandsskab, da de, med fare for egne liv, bekæmpede branden.

”Jeg vil først og fremmest ønske kaptajn Andreas Kristensen og hele besætningen på BRITANNIA SEAWAYS et stort tillykke. Prisen er en fornem anerkendelse af besætningens enestående indsats. Der er ikke tvivl om, at indsatsen under branden var langt ud over, hvad man kunne forvente af dem ikke mindst i forhold til den betydelige fare, de stod overfor”, udtaler Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

Prisen overrækkes i IMO`s Søsikkerhedskomitè

Kaptajnen får overrakt prisen på vegne af hele besætningen ved en ceremoni på åbningsdagen i IMO’s søsikkerhedskomité den 17. november 2014 i London.

IMO’s Bravery Award er indstiftet som en unik, international anerkendelse af en exceptionelt heltemodig indsats til søs for at redde andres liv eller afværge skade på havmiljøet. Prisen blev første gang uddelt i 2007, og den tildeles på baggrund af nomineringer fra medlemslande eller interesseorganisationer. IMO havde i år modtaget 35 nomineringer.