IMO fejrer World Maritime Day

IMO fejrer World Maritime Day

FN`s Søfartsorganisation IMO, fejrer i dag den 25. september 2014, den årlige tilbagevendende begivenhed, World Maritime Day.

Festlighederne fejres i hovedkvarteret i London, hvor de 170 medlemslande af IMO, forventes at tage budskabet om temaet op og sikre at konventionerne, vedtaget i IMO, også hurtigt bliver implamenteret i hvert enkelt medlemsland.

Danmark kæmper for konvention om ballastvand

Historien viser desværre flere eksempler på konventioner, der er vedtaget i IMO-regi uden at være trådt i kraft verden over. En af dem er ballastvandkonventionen, der skal sikre verdens havmiljø, så invasive arter ikke spredes via skibsfarten til fremmede økosystemer. Konventionen blev vedtaget tilbage i 2004, og bl.a. Danmark arbejder for at få den til at træde i kraft på globalt plan.

I Danmark ratificerede vi konventionen i 2012, og mange redere har allerede installeret rensningsanlæg på deres skibe. Konventionen er dog også tæt på at træde i kraft på verdensplan. Det kræver blot, at endnu et par lande følger trop. Og det er vigtigt, at landene hver især tager ratificeringen alvorligt.

”De konventioner, der vedtages i IMO, er afgørende for den internationale søfart. Derfor har vi som medlemslande også et ansvar for at ratificere konventionerne hurtigst muligt til gavn for skibsfarten, den søfarende og havmiljøet,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

IMO handler om virkelige regler

IMO’s generalsekretær Koji Sekimizu er heller ikke i tvivl om, præcist hvor vigtigt det er, at reglerne rent faktisk træder i kraft, når arbejdet i IMO er slut.

”Debatter, diskussioner og resolutioner i komitéer og underkomitéer er alt sammen rigtigt godt: Men det er, hvordan vi anvender det, der kommer ud af de processer, som virkelig betyder noget,” udtaler Koji Sekimizu.

World Maritime Day bliver i dag markeret over hele verden. Læs mere om World Maritime Day på www.imo.org