ICES skærer dybt i norsk sildekvote for 2013

ICES skærer dybt i norsk sildekvote for 2013

Sildefiskerne i Nord-Norge føler sig snigløbet af det Internationale Havforskningsråd ICES, som foreslår en reducering af kvoten for sild med op til to tredjedele næste år.
I mange år har anbefalingerne lydt på høje kvoter for sild og i lyset af dette, har mange investeret hundredevis af millioner af kroner i nye fabrikker og kajanlæg. Derfor føler daglig leder ved Sildeselskabet Lofoten Viking på Værøy Arne Mathisen sig snigløbet. ”Vi bliver hårdt ramt her i Nord-Norge, da vi ikke, som andre industrier ned ad kysten, har flere ben at stå på, dette vil få katastrofale følger og uoverskuelige konsekvenser for alle her i Nord-Norge.”

Erling Kåre fra Den norske vårgyde sild i Havforskningsinstituttet fortæller, at årsagen til den dramatiske sænkning af silde kvoten, skal ses i lyset af at der er mindre sild i de enkelte årgange end tidligere set, og Kåre udtrykker sig medfølende på fiskernes og producenternes vegne, men kan ikke ændre anbefalingen, der er foretaget efter en meget grundig vurdering, fortæller han.

I 2009 kunne norske fiskere fange op mod en million tons sild. Næste år reduceres fiskeriet til kun beskedne 370.000 tons.

I følge ICES beregninger vil gydebestanden af norske forårsgydende sild, falde de kommende år, selv om der fiskes efter forvaltningsplanen. Der er dog lys for enden af tunnelen, da man forventer at silden kommer stærkere tilbage.

Arne Mathisen på Værøy håber blot at det kraftigt reduceret sildefiskeri, giver et håb om øget fiskeri af makrel og af torsk, som modsat silden spås en betydeligt større kvote næste år.

Kilde: NRK.no.Nordland
FiskerForum.com