Ib Poulsen (DF) er igen ude med snøren

Ib Poulsen (DF) er igen ude med snøren

Denne gang fisker folketingspolitikeren fra Dansk Folkeparti ikke efter »Kvotebaroner« på havet, men »Havnekonger« på land. Specielt efter den vestjyske Havn, Hvide Sande, der med indførelsen af et adgangskort til Lyst- og sportsfiskeri i den lokale Havn, efter Ib Poulsens mening lægger sig ud med de danske regler om, at man frit kan færdes langs de danske kyster, og at man frit kan fiske i saltvand, hvis man ellers har det statslige lystfiskertegn.

Omvendt mener Hvide Sande Sportsfisker Center, at en havns bestyrelse selv kan fastsætte regler for en havns benyttelse, hvilet bekræftes af Havnedirektør Steen Davidsen, der nøgternt kommenterer Ib Poulsens (DF) beskyldninger med, at Havnens område ikke kan betegnes som en strandbred og som sådan ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §22.

Der er således lovligt, ifølge havnedirektøren, at opkræve betaling for adgang til Havnens arealer i forbindelse med lystfiskeri og benyttelse af faciliteterne i Sportsfiskercentret. Steen Davidsen pointerer og understreger kraftigt, at det ikke er adgangen til området, der opkræves betaling for, men alene adgangen til fiskeriet og de tilhørende faciliteter.

Lovhjemlen findes i Lov om Havne med tilhørende forskrifter, herunder standardreglementet.

Sagen er omtalt i DR nyhederne, der også har talt med Danmarks Sportsfiskerforbund, der ligeledes udtrykker bekymring for at andre Havne, kunne finde på at kopiere idéen med adgangskortet. Et system som Sportsfiskerforbundet helst ikke ser udbredt, da lyst- og sportsfiskere i så fald endnu flere steder i landet, som de udtrykker det, skal have pungen op ad lommen flere gange, inden fiskeriet kan sættes igang.

Danmarks Sportsfiskerforbund kalder det slet og ret en fiskeafgift og vil derfor tage adgangskortet fra Hvide Sande Havn op med Folketingets politikere, hvilket følges op af Ib Poulsen (DF) der ligeledes overvejer at tage sagen videre ind i Folketingssalen.

Som yderligere forklaring på adgangskortet for lystfiskerne, fortæller Steen Davidsen videre, at det er den selvejende institution »Hvide Sande Sportsfisker Center« (HSSC), der har købt og ombygget/indrettet en bygning til formålet. Det er også HSSC der driver centeret. Hvide Sande Havn, har kun med leje af arealet til selve bygningen at gøre, men har derudover stillet Havnens arealer til rådighed for formålet. Det gælder således også adgangen i forbindelse med fiskeri.

Alle kan færdes frit på Havnen, når blot man overholder stedets ordensregler.

Med en kraftig steg under, fortæller Havnens chefen videre, at det er tilladt for alle, at færdes og opholde sig i området og centeret. Betaling for adgang kræves udelukkende og således alene, når der fiskes, eller når fiskerensefaciliteterne benyttes.

Adgangskortet til ovennævnte kan derfor ikke sammenlignes med statens fisketegn, fortæller Steen Davidsen videre. For de 30/125/250 kr. for hhv. dag-/uge-/årskort får man både adgang til fiskeri på havnens område, adgang til hygiejniske rensefaciliteter og frisk is, foruden adgang til mad-pakkehus, med læ og gode toiletforhold samt borde og bænke til familiehyggeligt samvær.

»Der trækkes ikke penge ud af HSSC og indtægterne ved salg af adgangskort går ubeskåret til drift og finansiering af faciliteterne,« forklarer Steen Davidsen og siger videre, »faciliteter der i øvrigt udbygges i takt med, at finansieringsgrundlaget tilvejebringes ved salg af adgangskort, kort sagt er der her tale om ren brugerfinansiering.«

Børn under 13 år skal ikke løse adgangskort

En væsentlig årsag til Havnen i sin tid gik ind i udlejningen af grund og arealer til Hvide Sande Sportsfisker Center, skyldes tidligere tiders meget uhygiejniske forhold på havneområdet. Der flød med afskårne fiskehoveder, halvrådne indvolde og der var svære lugtgener fra fiskeaffaldet smidt ved Havnens vandstandere samt i områderne omkring fiskepladserne. Dette er stort set elimineret nu og Havnen samt alle gæster, har fået ordnede, indbydende og ikke mindst hygiejniske forhold. Navnlig det sidst nævnte er én af de vigtigste årsager til, at Hvide Sande Havn har taget del i projektet.

Læs mere om tilbuddet fra Hvide Sande Sportsfisker Center til de ind- og udenlandske fiskere, der besøger Hvide Sande Havn, for at fiske indenfor Havnens område.