Hvis en fisker ønsker et ben indenfor i offshoresektoren

Hvis en fisker ønsker et ben indenfor i offshoresektoren

Så er det en god ide at læse vækstplan for Det blå Danmark, som netop nu har offentliggjort 21 initiativer, der skal målrette uddannelser inden for offshore og opkvalificere arbejdskraften samt skabe vækst og beskæftigelse.
Offshorebranchen er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og i kraftig vækst.

En arbejdsgruppe nedsat af regeringen i regi af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) og med deltagelse fra Søfartsstyrelsen præsenterer 21 forslag til initiativer, der imødekommer branchens behov for kvalificerede medarbejdere. Uddannelsesministeren og erhvervs- og vækstministeren offentliggjorde arbejdsgruppens rapport med de 21 anbefalinger i en pressemeddelelse den 27. september 2013.

Arbejdsgruppen har analyseret kompetencebehovene i offshorebranchen bredt og vurderer, at der ikke er behov for at udvikle nye uddannelser. I stedet skal branchen øge rekrutteringen til og målrette de valgmuligheder, der er indbygget i de eksisterende uddannelser, samt udvikle og målrette efteruddannelse på specialistområder, der efterspørges i branchen.

Afsnit 3.1 og 4.1 i rapporten omhandler behovet for personer med en navigatør baggrund, herunder skibsførere, sætte- og kystskippere samt personer der geografisk er tæt på enten det sydvestjyske eller nordjyske område, da det er her behovet er størst for en opkvalificeret arbejdskraft.

Se FIVU’s rapport om Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen her nedenfor.