Hvide Sande: Øget vanddybde giver optimisme i fiskebranchen

Hvide Sande: Øget vanddybde giver optimisme i fiskebranchen

Den igangværende uddybning af indsejlingen til Hvide Sande havn giver håb om øget aktivitet i fiskebranchen.
Indsejlingen til Hvide Sande havn er blevet dybere. På nuværende tidspunkt opretholdes løbende en vanddybde på 5,5 til 6 m., og fra udgangen af 2012 bliver de officielle tal for indsejlingen 6 m. dybde og 110 meters bredde – tidligere var der ved normal vandstand blot 4,5 m. vand, og flere lokale fartøjer måtte afstemme den aktuelle højvandskalender inden de valgte anløbstid.
De forbedrede indsejlingsforhold hilses velkommen af den lokale industri, og ikke mindst blandt fiskeriets aktører.

Hos Danske Fiskeauktioner siger direktør Michael Lodahl: ”Allerede nu har vi, ved lavvande, lokale skibe som ikke kan flyde ind til kajen, og skibene bliver i hvert fald ikke mindre, så det er godt med havneuddybningen”.

Direktøren forventer også at det vil kunne tiltrække flere fremmede skibe, som hidtil ikke har haft vand nok til at kunne anløbe havnen. ”Nu vil de jo kunne regne med, at der er tilstrækkelig med vand, så også større fartøjer kan komme sikkert til kaj”.

Hos industri fiskerne, der holder til i den nordlige ende af havnen, er der også optimisme. Her håber man at bedre besejlingsforhold, kombineret med tilbud om hurtig og effektiv losning, vil tiltrække større fartøjer, som fisker i nærområderne eller den sydlige del af Nordsøen.

Havnechef Steen Davidsen oplyser, at Havnen, som beskrevet i projektet ”Søvejen mod Vest”, senere forventes uddybet til 7 m, og dermed står Hvide Sande godt rustet til at servicere den moderne fiskeflåde, ligesom der også er forventninger til øgede aktiviteter indenfor vindmølle segmentet.