Høring om Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeriet

Høring om Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeriet

Fødevareministerens nye bekendtgørelse, lægger op til, at fiskeriet efter gedder i fire områder på Sydsjælland og Møn får nye regler, så fangede gedder skal genudsættes. Forbuddet mod at tage gedden med hjem vil gælde for alle former for fiskeri. Bekendtgørelsen bliver sendt i høring i dag.

Høringsfasen løber fra d. 3. februar 2015 og slutter igen d. 3. marts 2015.

5 årig forsøgsperiode

Det drejer sig om områderne Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord, hvor fiskeriet efter gedder får nye regler i en femårig forsøgsperiode, så alle gedder, der fanges, skal genudsættes til glæde for lystfiskerne og den trængte geddebestand.

Garnforbud skal beskytte gedde og havørred

Samtidig foreslås der et garnforbud i de samme områder i perioden 1. februar – 31. maj. Tidligere undersøgelser i Stege Nor peger på, at gedder foretager vandringer i forbindelse med gydning i marts, april og maj måned. Når forbuddet foreslås at gælde allerede fra 1. februar, skyldes det også hensynet til havørreder.

Mange lystfiskere dyrker det såkaldte catch and release-fiskeri, men hvis man stadig gerne vil have en gedde med hjem, så må man fiske udenfor et af de fire områder, som anses for at være vigtige opvækstområder for gedderne.

Den elektroniske fangstjournal, der bliver færdigudviklet i 2015, kan bruges til at indsamle data fra lystfiskeriet og dermed følge og beskrive udviklingen i geddebestandene i områderne, så det bliver dokumenteret, hvilken effekt ændringerne får på geddebestanden. Der vil komme nærmere information herom ved udstedelse af de nye regler.

*DTU Aqua har givet biologisk rådgivning vedrørende forslaget, som også kan læses på høringsportalen. *

Du kan læse mere om visionen for lyst- og fritidsfiskeriet her.

Link til høringsmaterialet her.

Forslaget er en del af fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri, som blev lanceret i november sidste år. Udover den nye regulering af geddefiskeriet, så indeholder visionen bl.a. tiltag til beskyttelse af rev i Natura 2000-områder og øget prioritering af midler til vandløbsrestaurering i det nye Hav- og Fiskerifondsprogram.