Helt fiskeriet i Ringkøbing Fjord er så småt kommet i gang

Helt fiskeriet i Ringkøbing Fjord er så småt kommet i gang

Her tirsdag formiddag, da bådene kom ind fra fjorden og lagde til i Tyskerhavnen og havnen i Mamrelund, viste udbyttet sig ikke at være så stort som weekendens fangster havde været.

I weekenden nåede fangsterne op på. ca. 2 tons, for hele fjorden og prisen for helt i dag, lød på auktionen i gennemsnit 31,55 kroner pr. kilo.

Fjordfisker Henrik Overgaard Thygesen med jollen RI 62 Lothianne Hvide Sande, havde sat sine helt garn udfor Lyngvig Kirke i Ringkøbing Fjord, og efter at have hevet garnene ombord, var dages fangst omkring 20 velvoksne helt. Ikke det store resultat, når der var sat omkring 30 garn, men som Henrik sagde til FiskerForum, ”fiskeriet i de tidlige forårsmåneder, kan drille lidt.”

Der skal mere til at slå en vestjysk fjordfisker ud, så med et smil viste han nogle sildefileter frem, som netop var gjort klar, på sejlturen omme fra Lyngvig og til Tyskerhavnen og man kunne udfra dette regne ud, at middagsmaden til i aften var reddet.

Weekendens resultat i Rinkøbing Fjord var ca. 2 tons helt

Forventningerne til de næste par dage er dog noget større, end resultatet var i dag, hvor der på auktionen kun blev indleveret små 167 kg.

Fisken Helt (Coregonus lavaretus) er udbredt i Jylland og gode bestande findes især, hvor vandløb løber ud i laguner med brakvand som i de vestjyske fjorde.

FiskerForum.com