Havnen i Thyborøn leverer endnu et rekordregnskab

Havnen i Thyborøn leverer endnu et rekordregnskab

For fjerde år i træk aflægger Thyborøn Havn et flot regnskab, der vidner om kontinuerligt fremgang på alle forretningsområder.

Havnens årsregnskab viser en omsætning i 2016 på 43.5 mio. kr. og et resultat på 11,9 mio. kr., hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende for havnens ledelse og bestyrelse. Det er en stigning på 11% på omsætningen og hele 29% på bundlinjen.

Der er en stor lyst og vilje fra brugerne om at konsolidere havnen som:

  • landingsplads af kvalitetsfisk
  • vestkystens foretrukne industrifiskeri
  • godscenter for hele Midt- og Vestjylland
  • servicehub for maritime renovering- og ombygning samt vedligeholdelsesopgaver.

Regnskabet er især påvirket af et særdeles godt år på konsumfiskeriet og et forholdsvis godt år i industrifiskeriet trods manglende tobiskvote for året. Den samlede landingsværdi af fisk via Thyborøn Havn er steget 7,5% fra 847 mio. kr. i 2015 til 910 mio. kr. i 2016

Godsomsætningen på Thyborøn havn steg i 2016 med hele 88% i forhold til 2015, hvilket har medvirket betydeligt til både omsætning og resultat. Fremgangen er hovedsagelig sket på import af fiskeafskær og i særdeleshed på sten, grus og søral. Denne fremgang på godsomsætningen har også givet forøgelse på skibsafgifter, der sammen med de meget velfungerende maritime servicevirksomheder på havnen med fartøjer til reparation osv. har givet hele 42% fremgang på skibsafgifter i forhold til 2015.

Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet, som netop er godkendt på bestyrelsesmødet d. 22. februar: »Thyborøn Havn har arbejdet målerettet for at være en attraktiv fiskeri- og godshavn gennem flere år. Det er yderst tilfredsstillende at se at vores investeringer i infrastrukturen bærer frugt og at det for 4. år i træk er lykkedes at sætte omsætningsrekord. Ydermere har det også forplantet sig med et rigtig flot resultat på bundlinjen, hvilket også er nødvendig for at forrente de investeringer vi har foretaget og også kommer til at igangsætte i de kommende år«, slutter han.

Bestyrelsen har foreslået årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til disse fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 99,70 mio. kr.

Investeringerne har båret frugt

De senere års strategiske beslutninger om store investeringer har altså vist sin effekt og båret frugt hos Thyborøn Havn. Her er det især flydedokkens ankomst, sværgodskajen Limfjordskaj II og tilbygningen i fiskeauktionscenteret med ny kassevaskerhal og forøgelse af kølekapaciteten der har været en afgørende faktor for den stigende aktivitet på havnen.

Disse investeringer er foretaget i samspil med havnens brugere, der derved samtidig selv har haft lysten og viljen til at investere i nye og større fartøjer, nye grejer, udbygning af produktions og lager faciliteter med videre. Dette ses også i den forholdsvis store stigning i arealleje sammenlignet med 2015 for havnen, hvor både eksisterende og nye virksomheder er kommet til.

Fremgang i 2017

Bestyrelsen forventer også fremgang i 2017 på Thyborøn havn indenfor alle forretningsområderne. Kvoterne ser ud til at blive gode for konsumfiskeriet og forhåndsmeldinger på industri ser også positivt ud. Indenfor godsområdet kommer der nye godstyper til. Ikke mindst indenfor Offshore industrien, hvor Thyborøn havn netop har indgået en aftale med entreprenørfirmaet Per Aarsleff om at fundamenterne til Nissum Bredning vindmølle projektet skal anlægges via den nye sværgodskaj. Selve møllerne til projektet skal også anlægges med udgangspunkt fra sværgodskajen.

Om de nye aktiviteter i 2017 siger havnedirektør Jesper Holt Jensen »Vi har løbende henvendelser om nye areal lejere, hvor vi håber og forventer at kunne præsentere nye aktører både indenfor fiskeriet, offshore og gods i løbet af »Det er aktiviteter som forarbejdning af fisk, mølle og kabelprojeter samt nye kunder på bioenergi området vi forventer os meget af« slutter Jesper Holt Jensen.

Thyborøn Havn forventer hermed at kunne fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri-, service- og godshavn

Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune og råder over et samlet areal på ca. 950.000 m2. Der er i alt ca. 5,5 km. kajanlæg i Thyborøn Havn med største vanddybde i bassiner og ved kajerne er 9 meter. Den samlede godsomsætning over kaj i 2016 blev på 1.516.875 tons og samlede mængde fisk over kaj i 2016 blev på 246.203 tons, der gav en samlet værdi af landet fisk over kaj i 2016 blev på 910 mio.kr.