GUDP inviterer til informationsmøder

GUDP inviterer til informationsmøder

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indkalder igen nytænkende projekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet og dermed bidrage til en grøn omstilling af hele fødevaresektoren.

Kom og hør mere om GUDP og om hvordan du kan få del i midlerne på GUDP’s informationsmøder i Vejle og København.

På informationsmøderne kan du:
– Få information om GUDP’s forestående ansøgningsrunde, herunder ændringer og nye tiltag i forhold til tidligere ansøgningsrunder

  • Få vejledning til at undgå fejl og mangler i ansøgningen
  • Få vejledning i formuleringen af den i GUDP-ansøgninger helt afgørende forretningsplan
  • Afprøve dine ideer på GUDP-sekretariatets medarbejdere.
  • Netværke med andre potentielle ansøgere

GUDP holder møderne tirsdag den 7. januar i Vejle og torsdag den 9. januar i København. Tilmeld dig infomøderne og find ansøgningsmaterialet her.

Første ansøgningsrunde i 2014

Puljen er denne gang på op til 100 mio. kr. Virksomheder og brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner kan søge puljen.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2014 kl. 12:00.
Erfaringen fra tidligere ansøgningsrunder viser, at projekter med en klar og konkret forretningsplan klarer sig bedst. Det handler om at tydeliggøre, hvordan ansøgerne vil omsætte projektets resultater til konkrete, kommercielle indsatser og derved sikre en samlet set større effekt i forhold til bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marie-Kristine Weinberger, Center for Innovation, på tlf. 25 42 01 02 eller e-mail gudp@naturerhverv.dk.