GUDP-workshop om ressourceeffektivitet

GUDP-workshop om ressourceeffektivitet

Fra dambrug/kutter til endeligt produkt – GUDP-bestyrelsen inviterer til workshop om øget ressourceeffektivitet i fiskeriværdikæden den 13. juni kl. 10 – 16 på Nordsøen Oceanarium.
Formålet med workshoppen er at identificere nye potentialer for at mindske spild, øge ressourceeffektiviteten og diskutere muligheder for at kapitalisere potentialerne.

Program
Dagen byder på en blanding af oplæg og workshops.

Du kan blandt andet se frem til:
*Moderator for dagen Alan Friis, vicedirektør, DTU Nanotech

*Oplæg v. Carl-Christian Schmidt, Head of Fisheries Policies, OECD om de internationale perspektiver på den fremtidige udnyttelse af fiskeressourcer og akvakultur

*Oplæg v. Peder Andersen, Professor, Københavns Universitet om effektiviteten i den danske fiskerisektor – og ideer til forbedringer

*Oplæg v. Jens Howard Grøn, Ejer af Tingkjærved Dambrug om akvakultursektorens muligheder og udfordringer for ressourceoptimering og innovation

*Oplæg ved Torger Børresen, Afdelingsleder DTU Fødevareinstituttet om forskningens input ift. at sikre en bedre ressourceeffektivitet og værditilvækst

*Oplæg v. Erling Larsen, seniorrådgiver DTU Aqua om det kommende discardforbud og udnyttelsen af denne ressource for at undgå madspild

*Inspirationsoplæg fra bl.a. adm. dir. Nils Christian Jensen fra TripleNine Pharma, Direktør Michael Bom Frøst fra Nordic Food Lab og Lektor Stina Frosch fra DTU Fødevareinstituttet m.fl.

*Ideudvikling med GEMBA Seafood Consulting

Tilmelding
Er du interesseret i at deltage, skal du tilmelde dig senest den 31. maj 2013.

Fakta Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP)
GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.