Grønlandske advokater anbefaler: Drop den nye Fiskerilov

Grønlandske advokater anbefaler: Drop den nye Fiskerilov

Den nye grønlandske Fiskerilov er ganske enkel for mangelfuld ifølge sammenslutningen af grønlandske Advokater, Nunatsinni Advokatit, som i et høringssvar er stærkt kritiske over for forslaget til den nye lov.

Advokat Peter Schriver siger til den grønlandske netavis Sermitsiaq, i en stærk kritisk kommentar til Fiskeriloven, at anbefalingen fra Advokatsammenslutningen er den helt enkle at droppe loven, da, som det udtrykkes utvetydigt, ikke giver politikerne en kinamands chance for at gennemskue konsekvenserne, hvis loven bliver vedtaget i sin nuværende form.

Derfor Drop Loven

Begrundelsen er ifølge de Grønlandske Advokater, at man savner en mere retvisende og uddybende konsekvensanalyse af fiskeriloven i sin nuværende form. I høringssvaret står der blandt andet fra advokaterne: En gennemgang af lovforslaget og af bemærkningerne til det viser, at konsekvenserne af lovforslaget, herunder i helt særlig grad de økonomiske, er meget langt fra tilstrækkeligt belyste. Ingen ved, hvad forslaget vil medføre, hvilket direkte fremgår af lovbemærkningerne. Hvad man derimod kan slå fast er, at der vil være væsentlige tab for samfundet som følge af nyordningen, selvom omfanget af sådanne tab er fuldstændigt ukendte. Slåes det fast i advokaternes høringssvar, som Sermitsiaq citerer fra.

Direkte citeret, mener de Grønlandske Advokater at lovarbejdet ikke er tilstrækkeligt og ordentligt fuldført, da man mangler et meget vigtigt element, som er væsentligt i ethvert lovforberedende arbejde og det er udarbejdelse af konsekvensanalyser til at anskueliggøre de økonomiske konsekvenser for den offentlige sektor og de erhvervsmæssige konsekvenser, for at sikre at lovgiver har det nødvendige grundlag at træffe beslutning ud fra, citat slut.

Et sådan konsekvensanalyse er almindelig praksis her, som det er i lande Grønland normalvist sammenligner sig med. Ligeledes understreger Advokatsammenslutningen, at man tidsmæssigt ikke har haft mulighed for i tilstrækkelig grad at foretage en lovteknisk gennemgang af loven.

Det grønlandske Departement for fangst og fiskeri har ifølge det oplyste, endnu ikke offentliggjort de indkomne høringssvar.