Grønlands maritime erhverv styrkes

Grønlands maritime erhverv styrkes

Det erhvervspolitiske seminar i Nuuk har identificeret muligheder og barrierer for maritim vækst på Grønland og i det Arktis.

Mere end 70 personer fra danske og grønlandske virksomheder, organisationer og myndigheder mødtes til et maritimt erhvervspolitisk seminar i Nuuk den 2. og 3. september 2014.

Den grønlandske minister for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge, åbnede seminaret. Han understregede, at det er vigtigt at styrke væksten i de maritime erhverv i Grønland – og samtidig holde fokus på sejladssikkerhed og miljøhensyn. Han lagde desuden vægt på at bevare og udvikle det gode samarbejde mellem Danmark og Grønland i fremtiden.

Deltagerne fik et opdateret indblik i grønlandske og danske perspektiver på de maritime muligheder i Arktis. Og der var en livlig debat om de foreløbige resultater af den analyse af barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv, som Søfartsstyrelsen har igangsat.  Blandt deltagerne var der bred enighed om vigtigheden af at styrke samarbejdet både på tværs af virksomheder og myndigheder, men også mellem Grønland og Danmark. Der blev desuden identificeret et behov for at styrke de maritime, arktiske kompetencer set i lyset af vækstpotentialet og den kommende polarkode. De forskellige input vil nu blive inddraget i det videre analysearbejde.

Vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Birgit Sølling Olsen udtaler:* ”Seminaret er et godt eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder. Jeg er glad for, at vi i Nuuk fik samlet mange af de centrale danske og grønlandske aktører inden for de maritime erhverv i Arktis. Vi har dygtige maritime virksomheder, men udvikling er i høj grad præget af usikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi mødes, udveksler erfaringer og deler viden.”*

Søfartsstyrelsen, Departementet for Sundhed og Infrastruktur og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked stod for seminaret i samarbejde med Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.