Grønlands gåde om de store torsk

Grønlands gåde om de store torsk

Hjælp »Pinngortitaleriffik«, der er Grønlands Naturinstitut og Grønlands Selvstyres center for naturforskning, med at løse gåden om hvor de store torsk forsvinder hen efter gydningen.

Netop i den kommende uge skal torskefiskere i »Nuup Kangerlua« (tidl. Godthåbsfjorden – Vestgrønlands største fjordsystem) holde godt øje med såkaldte satellit pop-up mærker, som forskere fra Pinngortitaleriffik har sat på store Kapisillit torsk (Grønlands eneste gydeplads for torsk). Pop-up mærkerne er programmeret til at falde af den 15. oktober 2018.

Informationerne skal bidrage til ny viden om torsken og dermed forbedre den biologisk rådgivning. Der er udsat en dusør på 500 kr. pr. mærke og kan man tilvejebringe både torsk og pop-up mærke, afregnes der med hele 1000 kr.

Det grønlandske institut oplyser, at der blev sat pop-up mærker på ialt seks torsk i juni måned i år og mærkerne forventes snart at flyde rundt i fjorden, så snart de har sluppet torskene i denne uge. Ét mærke er dog allerede blevet indleveret af en langlinefisker, da han fangede en af de mærkede torsk. Mærkerne lagrer vigtige information om torskens levevis.

Mange oplysninger i et pop-up mærke

Mærkninger af torsk er ikke et nyt fænomen, det har fundet sted de sidste 100 år i Grønland. Her er over 125.000 torsk igennem tiden blevet mærket med et lille primitivt plastikmærke og af disse er over 20.000 genfanget.

De små primitive plastikmærker har givet stor viden om torskebestanden, dens vandringsruter, gydeområder og meget andet. Men mærkninger med de såkaldte pop-up mærker denne sommer, er et skidt videre fra plastikmærkerne eller rettere sagt mange skridt videre. Disse Pop-up mærker lagrer hvert femte sekund information om temperatur, dybde og lys.

Det er første gang, der er sat mærker af denne type på torsk i Grønland, og biologerne håber derved, at få større viden om hvor de store torsk forsvinder hen og hvor de opholder sig efter gydningen samt på hvilke vanddybder det sker og ved hvilke temperaturer samt oplysninger om deres vandringsmønstre. Svømmer torsken ind eller ud af Nuup Kangerlua (tidl. Godthåbsfjorden) og i så fald hvornår gør de det. Spørgsmålene er mange.

Men alle oplysningerne skal bidrage til at fremtidssikre torskebestandens udvikling, så bestanden kan udnyttes både fornuftigt og bæredygtigt. Større viden er helt afgørende for en optimal biologisk rådgivning.

Herunder kan man se mærkningen af de seks store torsk i juni måned i år i Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden).

Kilde: Natur.gl FiskerForum.dk