Grønland og Færøerne enige om en fiskeriprotokol for 2019

Grønland og Færøerne enige om en fiskeriprotokol for 2019

Efter to dage i København med forhandlinger på embedsmandsplan enedes parterne om at lade fiskeriaftalen fortsætte, til også at gælde for 2019.

Dog med følgende ændringer. Grønland modtager i 2019 13.500 tons blåhvilling fra Færøerne, mens Grønland også kan fiske sin NEAFC kvote på 6.192 tons i færøsk farvand.

Dette giver Grønland en samlet blåhvillinge-kvote i færøsk farvand på 19.692 tons. Dette er 3.823 tons færre blåhvilling end i 2018. Til gengæld får Grønland forhøjet sin sildekvote ved Færøerne med 700 tons og kan i 2019 fiske i alt 3.200 tons sild.

Færøerne fastholder sine kvoter i Grønlandsk farvand, dog nedsættes torskekvoten med 100 tons.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug at fiskeriaftalen med Færøerne er tilfredsstillende.

Fangstfordelingen mellem Grønland og Færøerne ser således ud:

Grønland må i færøsk farvand fange følgende: – Blåhvilling: 13.500 tons – Blåhvilling: 6.192 med NEAFC adgang – Sild: 3.200 tons Færøerne må i grønlandsk farvand fange følgende: – Hellefisk (Nordvest): 100 tons – Hellefisk (Østgrønland): 325 tons – Torsk (Østgrønland): 1.125 tons – Brosme (Østgrønland): 475 tons – Krabber (Østgrønland): 500 tons

Kilde: Naalakkersuisut.gl FiskerForum.dk