Grønland og Færøerne enige om gensidige fiskerirettigheder for 2012.

Grønland og Færøerne enige om gensidige fiskerirettigheder for 2012.

Det oplyser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, som i København har fået forhandlet de gensidige fiskerirettigheder for næste år hjem. Grønland og Færøerne er blevet enige om, hvordan og hvor meget fiskerne må fiske i hinandens farvande i 2012.
Aftalen for 2012 indebærer en nedgang i Grønlands fiskerimuligheder for sild.

Zoneadgangen for blåhvilling opretholdes for 2012 med adgang til at fiske 2.000 tons i færørsk farvand. Grønland har stadig adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone.

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone opretholdes uændret i forhold til 2011.

Ved starten af forhandlingerne så det ud til, at Grønland ville få en meget stor nedgang i kvoten for sild. Efter langvarige forhandlinger lykkedes det for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug at få en højere kvote end umiddelbart forventet.

For 2012 bliver den grønlandske kvote på 2.350 tons mod 3.000 i år. Nedgangen i den tildelte mængde skyldes dels en mindre TAC og dels prisudviklingen for sild.

Fiskerierhvervet var igen i år repræsenteret ved forhandlingerne. De grønlandske redere, og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at forhandlingsresultatet for næste års fiskeri er tilfredsstillende.

Ved samme lejlighed indgik Færøerne og Grønland aftale om fordelingen af rejer i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization – området ved Grand Banks) 3L. Færøerne har sammen med Grønland fastsat en autonom kvote for 2012 på 1.241 tons, der fordeles med 1.029 tons til Færøerne og 212 tons til Grønland.