Grønland indgår fiskeriaftale med Rusland

Grønland indgår fiskeriaftale med Rusland

Det grønlandske hjemmestyre (Namminersornerullutik Oqartussat) har i de sidste par dage forhandlet og slutteligt indgået en aftale om fiskeri for 2018.

Aftalen dækker begge landes fiskeri og danner således grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og omvendt det russiske fiskeri i grønlandsk farvand, i det kommende år.

Reduktion i kvoterne for russisk fiskeri i Grønland

De russiske kvoter på hellefisk og rødfisk i Østgrønland nedsættes med 200 tons for hellefisk og 50 tons for rødfisk. De russiske kvoter på hellefisk i Vestgrønland nedsættes desuden med 100 tons syd for 68o00 N, mens niveauet nord for 68o00 N fastholdes på samme niveau som sidste år.

Øget men også reduktion i det Grønlandske fiskeri i russisk område

Grønland modtager i 2018, 50 tons ekstra kuller i Barentshavet, mens mængden af torsk til Grønland reduceres med 600 tons grundet den nedadgående biologiske rådgivning. Grønland fastholder samtidig en kvote på 500 tons rejer i Barentshavet. Det var her rejekvoten blev en del af aftalen i 2015 og er faktisk fastholdt på samme niveau lige siden.

Der er tilfreds med aftalen fra begge landes erhvervsliv og den grønlandske afdeling for Fiskeri vurderer da også, at fiskeriaftalen mellem de to atlantiske fiskerilande har stor økonomisk værdi, da den er med til at skabe beskæftigelse i begge landes brancher omkring fiskeriet.