Grøn Omstilling giver et muslingefiskeri i balance ifølge Fødevareminister Mette Gjerskov

Grøn Omstilling giver et muslingefiskeri i balance ifølge Fødevareminister Mette Gjerskov

Ny muslingepolitik skal sikre den rette balance mellem muslingefiskeri og naturbeskyttelse. Fremover må muslingefiskeriet maksimalt påvirke 15 pct. af naturbeskyttelsesområderne i blandt andet Limfjorden. Og der lægges op til, at grænsen reduceres gradvist de kommende år.
Med politikken sættes der også fart på en grøn omstilling af erhvervet med incitamenter og fokus på at fremme andre former for muslingeproduktion end fiskeri.

“Med den nye muslingepolitik sikrer vi, at naturen påvirkes mindre. Vi sætter en øvre grænse for, hvor meget fiskeriet må påvirke naturområder, men sikrer samtidig at fiskeriet kan fortsætte i Limfjorden. Dermed opretholder vi vigtige arbejdspladser i lokalområdet på en bæredygtig måde,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Den maksimale grænse for, hvor meget muslingefiskeri må påvirke de såkaldte Natura 2000 områder, fastsættes til 15 pct., og der lægges i politikken op til en model, hvor niveauet gradvist reduceres fra 15 til 13 pct. over en 4-årig periode.

“Med modellen skaber vi et incitament til at udvikle fiskeriet i en mere bæredygtig retning. Hvis fiskerne kan udvikle redskaber, som er mere skånsomme end i dag, vil deres muligheder for fiskeri efter muslinger ikke blive begrænset,” siger Mette Gjerskov.

Muslingefiskerne vil fremover få tildelt flerårige licenser frem for som i dag etårige. Det skal gøre det lettere for fiskerne at investere i en grøn omstilling af fiskeriet.

Nye grønne alternativer
Politikken, som er udarbejdet i tæt dialog med både erhvervet og grønne interessenter, indeholder også klare milepæle for udviklingen af grønne alternativer som linedyrkning og kulturbankeproduktion.

“Mere skånsomme alternativer til muslingefiskeriet har haft svært ved at få ordentligt fodfæste. Derfor opstiller vi nu klare milepæle for udviklingen af linedyrkning og muslingeproduktion på kulturbanker, som vi ønsker at fremme,” siger Mette Gjerskov.

Målet er, at linedyrkning skal være en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktionsform i 2020, og kulturbankeproduktion skal iværksættes i samspil det nuværende muslingefiskeri.

Her vil Fødevareministeriet sammen med de relevante interessenter iværksætte en række projekter og analyser.