Greenpeace mister havbiolog til Majkattens værn

Greenpeace mister havbiolog til Majkattens værn

Efter vedholdende rygter omkring havbiolog og Greenpeace blogger Hanne Lyng Winter, er det nu officielt, at den kendte Greenpeace biolog, skifter stilling 1. maj 2015 og starter op som direktør for Majkattens værn.

Mange fiskere har igennem årene krydset klinger med den meget engagerede Greenpeace blogger, der igennem hendes mangeårige virke i Miljøorganisationen, har arbejdet hårdt på at få fredet ca. 40 procent af de danske farvande, noget der efter hendes mening ville være med til at beskytte havets sårbare økosystem yderligere.

Siden ansættelse i 2006 har Marinbiologen været med til at præge udviklingen i Greenpeace til i dag at beskæftige sig mere med forurening og miljøproblemer i havene og knapt så meget om atomkraft og atomprøvesprængninger. Hav-miljøproblemer, som mange fiskere har delt med hende, lige indtil den dag, hvor hendes fokus ændrede sig og pludseligt lagde et helt fiskerierhverv for had, ved at beskylde trawlerne for at ødelægge vores havmiljø. Noget der sidenhen er blevet modbevist, blandt andet med en grundig hollandsk rapport over emnet.

Der grædes derfor tørre tårer, når døren lukker sig efter Hanne Lyng Winter fredag den 1. maj 2015 og døren til den kommende stilling i Majkattens Værn åbner sig. Majkattens værn udspringer i det man kalder narremåneden, altså en form for aprilsnar, som udføres fra 1. april til 30. april. Men også 1. maj bruges som narredag og her bliver offeret kaldt majkat eller majmånedskat. Så derfor har vi sikkert Hanne Lyng Winter som blogger af fiskeripolitiske emner i mange år fremover.

FiskerForum