Gjerskov om fiskeriaftalen med Norge – nu kan det gå fremad igen

Gjerskov om fiskeriaftalen med Norge – nu kan det gå fremad igen

Tredje gang er lykkens gang – også for EU’s forhandlere der her til morgen fik forhandlet en ny fiskeriaftale med Norge i hus. En aftale der giver de vigtige fiskerier i Nordsøen og Skagerrak mulighed for at fortsætte i 2013 i både EU-farvande og norske farvande.
En glad Fødevareminister Mette Gjerskov, konstaterer nu at en målrettet indsats for et mere bæredygtigt fiskeri nu giver bonus for fiskerne og branchen der nu giver flere arbejdspladser i udkantsområderne og understreger at det er et godt eksempel på grøn omstilling.

”Jeg er dobbelt glad; glad på fiskenes vegne og glad på fiskerierhvervets vegne. Aftalen afspejler, at en målrettet indsats for et bæredygtig fiskeri har givet bonus. Stort set alle bestande har det i dag bedre end for bare få år siden. Derfor er der generelt også plads til at fange flere fisk,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

For danske fiskere er det vigtigste nok, at kvoterne for torsk i Nordsøen og Skagerrak videreføres uændret.

Et dansk ønske har været, at der stilles krav om mere selektive redskaber, så man bedre undgår utilsigtede bifangster af torsk. Det er nu op til EU at fastsætte, hvilke specifikke krav for selektive fangstredskaber, der skal gælde.

Også de vigtige kvoter for sild, rødspætter, sej og kuller stiger markant i Nordsøen og Skagerrak.

“Det her bekræfter, at hvis vi baserer forvaltningen på langsigtede bæredygtige forvaltningsplaner og foreslår grønne alternativer, så giver det bonus både for naturen og for fiskerierhvervet på den lange bane. Det ser lyst ud for fiskeriet. I mange år har det kun gået en vej for dansk fiskeri, nu kan det gå fremad igen. Flere fisk betyder også flere arbejdspladser i udkantsområderne. Det kalder jeg grøn omstilling, og det er lige, hvad vi har brug for,” slutter Mette Gjerskov.

Et nyt grønt initiativ i aftalen er, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med deltagelse af redskabseksperter, forvaltere og erhvervet, som i løbet af 2013 skal komme med forslag til endnu flere forbedringer af selektiviteten i fiskeriet. Når anbefalingerne foreligger, er der grundlag for endnu mere grøn omstilling i fiskeriet.

Norge og EU er også blevet enige om at fastsætte deres andel af kvoten for makrel på 90 pct., hvilket er det samme som i 2012.

Eneste skuffelse er, at det ikke lykkedes at blive enige om en ny adgangsaftale i Skagerrak, men alene en ny midlertidig forlængelse af den gamle aftale.

Vigtigste resultater af forhandlingerne:
• Torskekvoten i Nordsøen og Skagerrak fortsættes uændret, herunder den ekstra kvote på 12 pct. til forsøg med kameraovervågning af fiskeriet (fuldt dokumenteret fiskeri).

• Kvoterne for sild stiger med 18 pct. i Nordsøen og 22 pct. i Skagerrak, bifangstkvoten i Nordsøen sænkes ca. 19 pct., mens bifangstkvoten i Skagerrak er uændret.

• Kvoterne for rødspætte stiger med 15 pct. i både Nordsøen og Skagerrak.

• Kvoten for sej i Nordsøen og Skagerrak stiger med 15 pct.

• Kvoten for kuller i Nordsøen og Skagerrak stiger med 15 pct.

• Norge og EU er også blevet enige om at fastsætte deres andel af kvoten for makrel på 90 pct., hvilket er det samme som i 2012. Kvoten for makrel falder dermed til 490.000 tons for EU og Norge.

• Kvoten for brisling i Skagerrak falder med 21 pct.

• Kvoten for ”andre arter” i norsk zone i Nordsøen stiger med 30 pct. til 6.500 ton, mens der i Skagerrak som noget nyt fastsættes én fælles kvote for ”andre arter” på 10.000 ton.

• Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til endnu flere forbedringer af selektiviteten i fiskeriet særligt i Nordsøen.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com