Gennemsnitlige afregningspriser for 2013

Gennemsnitlige afregningspriser for 2013

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2013.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2013 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73.

De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

 • Brisling 3BCD-C kr. 2,35
 • Brisling 2AC4-C kr. 1,62
 • Brisling 03A kr. 2,16
 • Jomfruhummer 3A/BCD kr. 62,32
 • Jomfruhummer 2AC4-C kr. 50,85
 • Jomfruhummer 2AB/N kr. 75,51
 • Dybvandsrejer 3A KR. 38,67
 • Dybvandsrejer 2AC4-C KR. 44,48
 • Dybvandsrejer 04-N KR. 70,60
 • Havtaske 04-N KR. 31,75
 • Kulmule 2AC4-C KR. 15,54
 • Kuller 2AC4 KR. 9,64
 • Kuller 3A/BCD KR. 10,41
 • Laks 3BCD-C KR. 192,87
 • Mørksej 2A34. KR. 9,12
 • Pig-/slethvarre2AC4-C KR. 60,04
 • Rødspætte 3AS KR. 6,83
 • Rødspætte 3AN KR. 9,46
 • Rødspætte 2AC4 KR. 9,38
 • Rødspætte 3BCD-C KR. 7,18
 • Sild 22/24 KR. 3,73
 • Sild 25/32 KR. 3,21
 • Sild 4AB KR. 3,61
 • Sperling 2A34 KR. 1,47
 • Tobis 2A3A4 KR. 2,17
 • Tunge 24. KR. 59,00
 • Tunge 3A/BCD KR. 75,42
 • Torsk 3AS KR. 17,17
 • Torsk 3AN KR. 23,04
 • Torsk 2AC4 KR. 22,54
 • Torsk 22/24 KR. 10,93
 • Torsk 25/32 KR. 7,06

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 15. januar 2014.