Generalforsamlingen i FF Skagen gav opbakning til strategien

Generalforsamlingen i FF Skagen gav opbakning til strategien

En velbesøgt generalforsamling af aktionærer i FF Skagen A/S godkendte enstemmigt beretningen og udtrykte tilfredshed med ledelsens håndtering af udfordringerne i 2013, herunder et fornuftigt samarbejde med relevante myndigheder.

Bestyrelsesformand Jens Borup omtalte fiskeriet og produktionen med en god start på 2013 med tilførsler af blåhvilling i februar og marts.

Derimod kom fiskeriet efter tobis sent i gang, sagde han. Først i maj tilførtes større mængder, men med lavt udbytte, især olieudbyttet. Tobisfiskeriet fortsatte til sidst i juni med gode tilførsler, og vi kom tilfredsstillende gennem første halvår, oplyste Jens Borup, der samtidig rettede en tak til aktionærer og leverandører.

Der skal fisk til fabrikken for at fastholde og udvikle virksomheden, og vi er kommet gennem de problemer, som opstod. Udfordringerne var store, og takket være jer og vore finansielle samarbejdspartnere blev der skabt forståelse for situationen og vor håndtering af den. Det økonomiske tab, som er opstået, tages over egenkapitalen. Vi har hele tiden betalt markedsprisen for råvarerne, og det gør vi naturligvis også fremover.

Ny administrerende direktør
Vi fik ny administrerende direktør ved årsskiftet. Ansøgerfeltet var stort, og det endte med, at et enigt ansættelsesudvalg og den tilknyttede rekrutteringsvirksomhed valgte Johannes Palsson, der tiltrådte 2. januar.

Nyt råvareanlæg
I 2013 er der arbejdet med at opføre et nyt råvareanlæg, der er ved at være færdigt. Vi har øget kapaciteten fra 3.500 tons til 4.100 tons, og der er direkte indpumpning til kogerne. Al håndtering foregår herefter i lukkede systemer med intern udsugning, som betyder, at vi kan minimere eventuelle lugtgener endnu mere. Dertil kommer, at skibene får mulighed for selv at indpumpe med eget vakuumsystem med op til 250 tons i timen på to losseanlæg. Det er fortsat muligt at anvende FF’s almindelige pumper.

Efter den enstemmige godkendelse af beretningen blev den ny administrerende direktør, Johannes Palsson, opfordret til en nærmere præsentation af sig selv.

Omsætning på 1,74 mia. kr.
FF Skagen A/S opnåede i 2013 en fremgang i omsætningen i forhold til 2012, fremgik det af regnskabet på generalforsamlingen. Den blev på 1,74 mia. kr.. Det fremgik desuden, at der er en reduktion i egenkapitalen på 65 mio. kr. som følge af eftervirkningerne af oliesagen i efteråret. Herefter er egenkapitalen 103 mio. kr.

Bestyrelsen i FF Skagen A/S
Driftsselskabet ”FF Skagen A/S” har en bestyrelse på otte medlemmer, og efter generalforsamlingen 11. marts ser den således ud: 
Udpeget af ”FF Skagen Fond” fire medlemmer:
Jens Borup, der er bestyrelsesformand for ”FF Skagen A/S”,
Jens Vinter Pedersen, Karl Johnsson og Henning Kjeldsen,
der er nyvalgt.
Valgt af aktionærerne i ”FF Skagen A/S”:
Erik Rasmussen og Henning Jensen.
Valgt af medarbejderne:
Thomas Rasmussen og Steve Sørensen.