Generalforsamling i Sydvestjysk Fiskeriforening

Generalforsamling i Sydvestjysk Fiskeriforening

For mange fartøjer har fiskeriet i 2011 været ok, men brændstofpriserne var en slem streg i regningen og det har for en del medlemmer betydet faldende indtjening
For mange medlemmer af Sydvestjysk Fiskeriforening var fiskeriet tilfredsstillende hen over 2011, sagde formand Jesper Juul Larsen i beretningen på foreningens generalforsamling; ”Men man skal nok være mere forsigtig, når der er tale om resultatet på bundlinjen, da mange medlemmer har faldende indtjening, som langt overvejende skyldes brændstofprisernes himmelflugt”.

Den samlede omsætning for Hvide Sande og Esbjerg fiskerne blev i 2011 på 489 mio.kr. mod 528 mio.kr. i 2010.

For hesterejefiskerne er situationen dog særlig presset. 2011 var det tredje år i træk med dårlige resultater. Og selv om meget har været forsøgt for at bedre økonomien, ser det ikke umiddelbart ud til at bedres. Formanden bad i den forbindelse til de højere magter; ”Jeg håber, at naturen vil række rejefiskeriet en hjælpende hånd”. Og på det mere jordnære plan arbejdes der for at få MSC certificeret fiskeriet. Hvis det lykkes, er der ifølge Jesper Juul Larsen håb for, at fiskerne opnår en nødvendig prisstigning.

Og for de mindre industrifiskere, som fisker tæt ved land, efterlyste Jesper Juul Larsen en åbning af den såkaldte brislingekasse – et område, som de seneste 30 år har været lukket for fiskeri. ”Der findes ikke biologiske grunde til at opretholde kassen, eller for den sags skyld nogen andre begrundelser”. Fastslog Jesper Juul Larsen,

Fiskernes formand glædede sig over, at fiskeauktionen i Hvide Sande melder om fremgang i den landede mængde, der steg fra 6.971.452 kg. i 2010 til 8.098.380 kg i 2011. Også auktionens omsætning steg; fra knap 125 mil kr. i 2010 til knap 146 mil kr. i 2011. For auktionen spiller rødspætten en stor rolle. Den er gået fra en omsætning på små 26 mil kr. i 2010 til godt 36 mil kr. i 2011. Torsken fra indre danske farvande og rødtunger viser også begge pæn fremgang.

Sydvestjysk Fiskeriforenings regnskab udviser et underskud på 296 t.kr. På den baggrund har man tidligere besluttet, at øge medlemsbidraget med virkning fra januar 2012 – fra 4,5 til 6,5 promille.