Generalforsamling DFPO: Formanden fremlagde sin strategiplan
Svend-Erik Andersen kom som formand for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, i formandsberetning under sidste weekends generalforsamling, ind på at omverdenen hele tiden flytter sig og er i bevægelse.

Generalforsamling DFPO: Formanden fremlagde sin strategiplan

Svend-Erik Andersen kom som formand for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, i formandsberetning under sidste weekends generalforsamling, ind på at omverdenen hele tiden flytter sig og er i bevægelse.

 

Derfor fremlagde formanden en ny strategiplan for de kommende år, hvor man i højere grad tager disse forhold i betragtning, således man fremadrettet kan håndtere dette på sådan en måde, at Foreningen fortsat får maksimal indflydelse på rammerne af erhvervet.

 

På baggrund af strategimødet, afholdt med medlemmerne af lokalbestyrelserne i Rebild i efteråret, kaunne følgende mærkesager nævnes:

 • Havmiljøet skal være sundt
 • Fiskerimulighederne skal afspejle den faktiske bestandssituation
 • Fiskeriet skal være bæredygtigheds- certificeret
 • Den frie adgang til farvandene skal opretholdes
 • Erhvervspolitikken for dansk fiskeri skal styrkes
 • Rekrutteringen til fiskeriet skal øges og generationsskifte sikres
 • Dansk fiskeri skal have et positivt image
 • Fiskerisektoren skal tale med én stemme

 

Brexit giver fortsat panderynker
Ingen ved hvor Brexit ender efter den 31. oktober i år og i de sidste 3 år har man spekuleret sig gråhåret og håbet på en aftale med Storbritannien, som alle kunne være tilfredse med. Men istedet er det endt i politisk tumult i Underhuset og frygten for et Brexit uden aftale, syntes mere sandsynlig nu end tidligere.

 

Men som Svend-Erik Andersen påpegede, trods ringe lyst til at høre mere om Brexit, må vi ikke slippe Brexit af syne. Det betyder så meget for dansk fiskeri og hele fiskerisektoren, at vi sammen med EU-Kommissionen og vores politikere holder fiskeriet øverst på dagsordnen. Der er udtrykt i krav om en uændret kvotefordeling og fuld adgang til britisk farvand samt en kobling af fiskeriet med handelsaftaler.

 

I beretningen kom formanden også ind på EU’s fiskeri-og havpolitik.
Specielt omkring landingspligten, men også grundforordningen som tager sit udgangspunkt i kravet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). En meget firkantede bestemmelse som formanden hellere så udformet anderledes fleksibel. »Vi arbejder med natur, med bestande, som naturligt svinger op og ned, og vi arbejder med blandede fiskerier. Derfor skal kravene laves om, så vi har MSY som mål for relevante bestande som gennemsnit over en årrække. Det vil tilgodese både den biologiske, den økonomisk og den sociale bæredygtighed, som er målet for den fælles fiskeripolitik«, undestregede Svend-Erik Andersen.

 

Fiskeripakken 
»Det er simpelthen en ommer,« sagde Svend-Erik Andersen fra talerstolen. Vi har ikke fået den fiskeripolitik som vi efterlyste helt tilbage i 2013 og 14. Istedet er der lavet en politisk aftale, udfra en beretning med 24 punkter, vedtaget og aftalt uden om den siddende regering. Disse indgreb eller rettere overgreb, hvor man forlods skover af kvoterne og efterfølgende bortauktionerer dem på årsbasis, til dem der allerede har belånt og betalt for kvoterne, er ikke i orden. Det har den klare konsekvens, at det bliver dyrere at finansiere flåden og kvoterne.

 

Sidste opfordring fra Formanden
Vi skal tale fiskeriet op, også politikerne og gerne med udgangspunkt i analysen om fiskeriets økonomiske fodaftryk.

 • Glem ikke, at alle danske fiskere er med til at bære fiskerkulturen videre. Vi er stolte af det, og det bør resten af Danmark også være
 • Sæt en stopper for dyre analyser af administration og kontrol, så embedsværket kan få lov at arbejde
 • Så kan I diskutere, hvordan vi fra dansk side får maksimal indflydelse regionalt efter Brexit, og hvordan vi trænger bedre igennem med dansk fiskeripolitik i EU. Det er her resurserne skal sættes ind
 • I skal genoverveje strukturmidlernes anvendelse. Er de disponeret fornuftigt i perioden 2018 til 20 og understøtter planerne for 2021 til 27 udviklingen af dansk fiskeri?
 • I skal sørge for at skabe en generationsskifte- og etableringspakke for unge fiskere – som indeholder nationale og EU-midler og kvoter og kapacitet?
 • I skal fra politisk hold sikre, at fisk får den plads i mad- og sundhedspolitikken som fisken fortjener – bl.a. i forhold til spisemærket, kostrådene og andre statsfinansierede tiltag på fødevareområdet?

 

Dette var kun en meget lille del af formandsberetningen for DFPO – hele indlægget kan læses her.