Fuld last tobis til »Birgitte« på under halvandet døgn

Fuld last tobis til »Birgitte« på under halvandet døgn

Skipper Kim Mathiasen på S549 »Birgitte« var næsten klar over, da FiskerForum ringede ham op, hvad ærindet var og han fik da også hurtigt forklaret, at han ikke selv havde været med på turen, med fuld last tobis, som istedet var foretaget af makkeren Niels Vejlemann og besætning.

Tobisfiskeriet er nu rigtigt kommet godt igang, og historierne presser sig på, som S549 »Birgitte´s«, hvor Kim Mathiasen fortæller, at trawleren havde forladt Havnen tidligt søndag morgen kl 0500 og havde taget turen ud til Store Grund på 9 timer. Herefter skulle der kun små tyve timers fiskeri til, før »Birgitte« var fyldt med godt 200 tons tobis. Hvorefter turen atter gik tilbage til Hvide Sande Havn og pumperne ved TripleNine, der klokken 19.00 mandag aften gjorde klar til losning.

Fiskeriet efter tobis på Store Grund, foregik på ca. 20 favne vand, med en temperatur ved bunden på kun godt 5 grader. Lidt koldt for årstiden og sikkert også én af forklaringerne på den lidt sene sæsonstart for tobis. Det har bedret sig væsentligt med det lune vejr, hvor også Kim Mathiasen kan fortæller om flere der har haft et godt tobisfiskeriet også kystnært. Den vestjyske fisker fortæller videre, at tobisen har en pæn størrelse, passende for årstiden samt en jævn fordeling af årgange og ikke at forglemme en fornuftig pris, der ligger i prislejet 1,70 kroner pr. kilo. Hvilket der ikke er så meget at sige til. Tobis her bliver anvendt til minkfoder, når losningen er foretaget.

I tiden indtil i dag, har skipper Niels Vejlmann haft yderligere en tur, hvor lasten også blev fyldt op og »Birgitte« ligger nu torsdag og venter på losning, hvorefter det er meningen, at skipper Kim Mathiasen overtager og tager næste tobis-tur.

Hvor kursen sættes, vil og kan Kim Mathiasen ikke sige noget om endnu. Det afhænger af så mange ting, som han forklarer overfor FiskerFourm, men han garanterer, at på vej ud af havneindløbet Hvide Sande Havn i aften, vil overvejelserne allerede være godt igang og alle oplysninger samt meldinger fra de forskellige fartøjer, der allerede ligger på fangstpladserne, tages selvfølgeligt med i overvejelserne.

Et toptrimmet fartøj og mandskab skal gerne ramme rigtigt hver gang i industrifiskeriet. Et fiskeri der kræver sin mand, når der skal navigeres i myndighedskrav, med skiftende vejr og årstider, med hvert sit krævende fiskeri. Heldigvis er mandskabet og skipper ombord topprofessionelle og erfarne, hvilket resultatet af de seneste fangster og landinger da også med al tydelighed viser.

FiskerForum.dk