FSK risikerer at dele kystfiskeriet i et A og B hold

FSK risikerer at dele kystfiskeriet i et A og B hold

Det syntes at være resultatet af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK), der med etableringen af et mærke for skånsomt fanget fisk, ønsker en mærkningsordning der favoriserer de fiskere der fisker med kroge, garn, tejner og ruser.

Fiskere på Bornholm, der igennem de sidste 6 til 8 år har været tvunget omstændighederne med sultne sæler, at skrifte om til trawlfiskeri, (skovle op til 85 cm), for at få hele fisk med i land, lades i følge flere fiskere i stikken med den nye mærkningsordning.

Til TV2 Bornholm udtaler den vrede fisker fra Svaneke, Claus Stenmann Hansen, »Det er klart, at det er mest skånsomt at fiske med kroge og garn, men det er simpelthen ikke en mulighed for fiskerne her på Bornholm. Det skyldes det store problem, vi har med sælerne i Østersøen, og derfor er vi nødt til at fiske med travl, hvilket åbenbart ikke er skånsomt nok ifølge Kystfiskeriforeningen.«

Sæl-problematiken er et kæmpe problem på Bornholm, hvor det traditionsrige garnfiskeri efterhånden kun praktiseres af ganske få kuttere. Tvungen af omstændighederne, med de sultne og glubske sæler, har flere og flere af de tilbageværende fiskere rigget om til det mindre tabsgivne trawlfiskeri. Selv mindre både har set sig nødsaget til at rigge om, efter gang på gang at have set deres fangst og redskaber, skambidt og sønderrevet, med katastrofale økonomiske tab til følge. En udvikling der ikke sådan lige lader sig ændre, så længe sælerne får lov til at formerer sig og øge bestanden som det sker i øjeblikket.

Fiskeskipper Claus Stenmann Hansen, der selv fisker fra Bornholm i perioder, er iøvrigt ophavsmand bag det landsdækkende HavFriskFisk.dk koncept. En ordning som med succes har gjort fiskeriet omkring Bornholm mere rentabelt, med friske leverancer af fisk til slutbruger. Dette salg af fisk direkte over rælingen har givet både forbrugere og fiskere en bedre pris og afregning, i modsætning til hvis landingerne udelukkende var sket til auktionen. Noget der har været med til økonomisk at flere har klaret skærene efter de voldsomme sæl-angreb på fangst og redskaber

FSK´s udmelding får Svaneke-fiskeren til at føle sig fuldstændigt forbigået, med foreningens planlagte mærkningsordning. En ordning der i Claus Stenmann Hansens optik, vil dele kystfiskeriet over i to, ved at fortælle at noget fiskeri er bedre end et andet. Dette vil, i følge fiskeren fra Bornholm, være en kæmpe fejl. Fiskerierne bør være ligestillet, der er ikke noget fiskeri der er bedre og mere rigtigt end noget andet, mener Claus Stenmann Hansen. Han henviser til størrelseskravet i kystfisker-ordningen, som på udemærket vis definerer størrelsen på kystfiskeriets fartøjer, der fisker kystnært. Skulle der være en skillelinje, har vi den allerede i kystfiskerordningen, som efter Claus Stenmann Hansens mening udemærket kunne dække over FSK´s bæredygtighedskrav og skånsomt fangede fisk.

FSK´s definition af et Skånsomt Kystfiskeri, her som beskrevet på deres hjemmeside:

Skånsomt kystfiskeri foregår med fiskeredskaber, der har en minimal eller slet ingen påvirkning af havbunden. Det skånsomme fiskeri har næsten ingen bifangst, og et meget lille brændstofforbrug sammenlignet med andre fiskerier, der fisker efter de samme arter.

I garnfiskerierne står garnene stille i vandet eller på havbunden, og fiskene svømmer selv ind i nettet.

I det traditionelle danske snurrevodsfiskeri trækkes et tov, der har et net foroven, hen ad havbunden. Fiskeriet foregår med meget lav hastighed, og et let træk, fordi nettet trækkes ind ved hjælp af hydraulik på dækket af båden. Derfor kan denne type fiskeri kun foregå på meget glat og flad bund, og havbunden og havbundens dyr og natur påvirkes minimalt og fiskeriet har en lille bifangst.

Begge fiskerier er så skånsomme, at fisken kan landes levende. Derfor mener FSK at kystfiskeriet giver friskere fisk.

Men hvor stor er forskellen egentligt

Og er der overhovedet nogen forskel på snurrevod og eksempelvis mindre fiskeri med trawl, når man sammenligner. I »Cometens« tilfælde benyttes der 85 cm små trawlskovle, der også har en meget minimal påvirkning af havbunden.

Claus Stenmann Hansens fiskefartøj R 200 »Cometen« er knapt 12 meter langt og regnes for en mindre 20 tons kutter. Fiskeriet her er tilsvarende det kystfiskeri, der overvejende foregår langs kysten. »Cometen« driver oftets dagsfiskeri, hvilket betyder, at man er ude og hjemme samme dag. Derfor kan dette kystfiskeri også benytte betegnelsen dagfanget HavFriskFisk.

I forvejen er flere trawlfiskere i Nordsøen og Skagerrak, tilknyttet et MSC certificeret fiskeri (Marine Stewardship Council), hvilket også betyder at der er taget hensyn til havmiljøet og at fisken er fanget bæredygtigt. I blandt disse fiskerier findes der ovenikøbet også større trawlere, der henter deres fisk hjem bæredygtigt efter MSC´principperne.