Fra 1. september 2013 kan du søge tilskud til modernisering af fiskefartøjer

Fra 1. september 2013 kan du søge tilskud til modernisering af fiskefartøjer

Den tidligere tilskudsordning Modernisering af Fiskefartøjer genåbner i perioden 1. september – 15. oktober 2013. Den økonomiske ramme for ordningen i 2013 er på 6,0 mio. kr.
Hvad kan du søge tilskud til?

Under ansøgningsrunden kan du søge om:
*modernisering af fartøjer
*tilskud til investeringer, der gør det muligt at opbevare fangster, som det ikke længere er tilladt at genudsætte.

Foranstaltningerne bidrager til Grøn Omstilling, fordi de kan formindske bifangster og sikre indretning af fartøjer, så de egner sig til at fiske uden discard (udsmid).

Prioritering af ansøgningerne
Når vi prioriterer ansøgningerne, lægger vi vægt på de forventede effekter af et ansøgt projekt. Tildelingen af point sker med aftagende vægt i følgende rækkefølge:

1.Selektivitet
2.Stabilitetsforbedring
3.Sikkerhed og arbejdsmiljø
4.Fremtidige fangsters kvalitet
5.Energieffektivisering bortset fra motorudskiftning
6.Motorudskiftning

Se ansøgningsmateriale og tilskudsvejledning her nedenfor