Forsvarschefen og Chefen for SOK overværede minerydning til søs

Forsvarschefen og Chefen for SOK overværede minerydning til søs

Under et besøg i sidste uge på Søværnets minerydningsenhed, MCM Danmark, fik Forsvarschefen og Chefen for Søværnets Operative Kommando demonstreret, hvordan Søværnet rydder miner fra havbunden.

Missionen lykkedes, da Forsvarschef, Peter Bartram og Chef for Søværnets Operative Kommando Frank Trojahn i sidste uge fik demonstreret, hvordan MCM Danmark finder og sprænger miner på havbunden. I anledning af demonstrationen blev der lagt en øvelsesmine i Begtrup Vig ved Djursland.

Herefter overværede Forsvarschefen og chefen for SOK, hvordan MCM Danmark med et mindre fjernstyret skib og ved hjælp af en fjernstyret sonar i vandet fik identificerede minen, hvorefter den blev sprængt, så vand og sand fra havbunden løftede sig i en kaskade.

Forinden havde de to chefer på Aarhus Havn set MCM Danmarks mobile kommandomodul, der er indrettet i en 20 fods container, hvorfra minerydningsoperationen styres. Kommandomodulet kan være placeret på et skib eller, som i går, på land.

Sådan foregår minerydning
Minerne findes med en sonar, som et mindre ubemandet skib trækker under havoverfladen. Det ubemandede skib fjernstyres fra kommandomodul, der kan være placeret på et skib eller på land. Sonarbillederne bliver gennemgået, hvorefter et andet, mindre skib sejler hen i nærheden af de mulige miner. 

Fra dette skib sendes en undervandsrobot med et kamera ned til den formodede mine. Kameraet tager et billede af genstanden, og hvis den viser sig at være en mine, bliver den sprængt enten med en ladning sprængstof fra undervandsrobotten, eller ved at en dykker placerer en ladning på minen.

Fortsat mange miner i danske farvande
Det vurderes, at der efter de to verdenskrige forsat er mellem 6000-8000 miner i danske farvande. Umiddelbart efter krigene blev der gjort en stor indsats for at fjerne minerne, men opgaven er endnu ikke afsluttet. MCM Danmark arbejder på få fjernet så mange af de gamle miner som muligt. 

Et meget synligt eksempel på, at de danske farvande har været påvirket meget af minetruslen er, at man den dag i dag sejler i trafikruter, der oprindeligt er skabt som sikre passager igennem minerede områder.