Forsøgsanlæg med åle-yngel åbner i Hirtshals

Forsøgsanlæg med åle-yngel åbner i Hirtshals

På DTU Aqua´s Forsøgsanlæg ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, indrettes Forsøgsfacilitet til produktion af åle-yngel.

Indvielsen af anlægget »Eel-Hatch« foregår mandag den 9. maj 2016 klokken 10.30 til 16.15, hvor DTU byder velkommen i overværelse af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, der i dagens anledning vil klippe den røde snor, som officielt åbner anlægget. Rektor Anders Overgaard Bjarklev fra DTU og direktør Peter Høngaard Andersen fra InnovationsFonden samt Hjørring Kommunes Borgmester Arne Boelt vil alle være tilstede ved indvielsen.

Det nye forsøgsanlæg arbejder på at udvikle metoder og teknologier, for at få den europæiske ål til at yngle i fangenskab, for på sigt at producere glasål til akvakulturerhvervet. Baggrunden er ålens stadige tilbagegang og et udbredt ønske om at hjælpe de vilde ålebestand i Europa.

Om eftermiddagen afholder forskere og erhvervsfolk et seminar, hvor de fortæller om arbejdet med at få ålen til at yngle i fangenskab og samtidig komme ind på de samfundsmæssige perspektiver i produktionen.

Arrangementet er åbent for tilmelding indtil den 3. maj på www.eel-hatch.dk

Se programmet for indvielsen

Bygningerne til den 650 m2 store forsøgsfacilitet stod færdige i august 2015, hvor indretningen af laboratorier og etableringen af kultursystemer til fisk, æg og larver med tilhørende saltvandsindtag og teknologi til modning af vand gik i gang. Nu er den sidste del af indretningen færdig, systemerne er funktionsmæssigt afprøvet, og der er stamfisk i tankene.