Forslag om færøsk fiskeripolitik skal drøftes – igen!

Forslag om færøsk fiskeripolitik skal drøftes – igen!

Et af de mest stormomsuste politiske emner på Færøerne i årtier, er forslaget om ny fiskeripolitik. Det ser nu endeligt ud til at være parat til politisk behandling.

Mandag 11. september blev forslaget, efter måneders intense og meget ophedede debatter, forelagt det færøske Lagting. Det sker i kølvandet på stor uenighed, ikke kun fra den politiske opposition, men også internt i det færøske Landstyre.

Intern enighed i Landstyret

Men nu skulle der så være opnået intern enighed internt i det politiske flertal på Færøerne, bestående af Javnaðarflokkurin (Socialdemokraterne), Tjóðveldi (Republikanerne) samt Framsókn (Liberalt parti). Det bekræfter den færøske lagmand Aksel V. Johannesen:

»Vi er nu enige internt i koalitionen, og har underskrevet en aftale om dette. Dermed kan det nuværende forslag opnå politisk opbakning i Lagtinget, men vi går stadigvæk efter en bred enighed med deltagelse fra oppositionspartierne,« siger lagmanden.

Han tilføjer, at forslaget bliver fremlagt torsdag 14. september, og at 1. behandling formentlig vil finde sted tidligt i uge 38.

Fire hovedpunkter

De fire hovedpunkter i det oprindelige forslag går ud:

  • at skifte de nuværende fiskedage ud med kvoter
  • at sælge rettigheder til at fiske på auktion
  • at få udenlandsk kapital ud af erhvervet i løbet af fire år
  • antitrust-regler, der skal forhindre, at nogle få interessenter råder over store dele af fiskeriet.

Det første punkt, at skifte de nuværende fiskedage ud med kvoter, er dog ikke med i det nye forslag. Fiskedagene vil derfor være fortsat være gældende, selv efter at den nye fiskeriordning efter planen træder i kraft 1. januar 2018.