Forlængelse af betaling af projekttilskuds fakturaer

Forlængelse af betaling af projekttilskuds fakturaer

Det er NaturErhverv, der i en pressemeddelelse skriver, at fiskerne nu kan betale deres fakturaer for projekttilskud, efter at projektperioden er slut. Fakturaerne skal dog stadig være betalt inden fristen for at søge om udbetaling.

Den ny praksis betyder, at man ikke længere behøver at betale fakturaer for arbejde udført i projektperioden inden for selve projektperioden. Man skal blot betale dem, inden fristen for at søge om udbetaling udløber (typisk 3 – 6 måneder efter projektperiodens slutdato).

Fakturaerne skal stadig være udstedt i projektperioden

Den ny praksis gælder for alle tilskudsordningerne under Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Vi indfører den fra 1. juni 2015, så det er kun de ansøgninger om udbetalinger, som vi modtager 1. juni eller senere, at den ny praksis gælder for. Hvis du har søgt om udbetaling før 1. juni, gælder det stadig, at fakturaerne skal være betalt inden for projektperioden.

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Hansen, Projektdesign på tlf. 33 95 80 00