Forhandlingerne om næste års fiskeri i Nordatlanten er startet

Forhandlingerne om næste års fiskeri i Nordatlanten er startet

Færøerne, EU, Grønland, Island, Norge og Rusland sidder lige nu ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne – der foregår i London – skal skabe enighed om, hvor meget der må fiskes af makrel, blåhvilling og sild i 2018. Landene er allerede blevet enige om makrelkvoten for 2018.

De seks forhandlingspartnere forvalter i fællesskab de tre pelagiske bestande, som alt efter årstid befinder sig forskellige territoriale farvande i Nordatlanten.

Makrelfiskeri over det anbefalede

Allerede i indeværende uge blev parterne enige om, at der maksimalt må fiskes 816.797 tons makrel i 2018. Det er stadigvæk betydeligt mere end de 550.000 tons anbefalet af ICES. EU-lande må i 2018 fiske 402.596 tons makrel, Norge 183.857 tons og Færøerne 102.924 tons. Resten går til Island, Grønland og Rusland.

For Færøerne betyder det en reduktion på 25.731 tons – fra 128.655 tons i 2017. I 2016 var den færøske makrelkvote 112.892 tons.

Forhandlingsparterne er desuden blevet enige om en langtids forvaltningsplan for makrelbestanden, som skal være bæredygtig ifølge ICES’ anbefalinger. Derimod lykkedes det ikke at opnå enighed om at forlænge fordelingsnøglen om makrel, som blev underskrevet i 2014, og som gælder til og med 2018. I denne fordeling må EU-lande fiske 49,3 af den samlede kvote, Norge 22,5 procent og Færøerne 12,6 procent. De resterende 15,6 procent går blandt andet til Island, Grønland og Rusland.

Foreslår store reduktioner

Forhandlingerne foregår i kølvandet af ICES anbefalinger om store reduktioner i fiskeriet efter makrel – fra 857.000 tons i år til 550.000 tons næste år. ICES anbefaler desuden en lidt mindre reduktion i sildefiskeriet – fra 646.000 tons til 546.000 tons i 2018. I forhold til blåhvilling er der stort set ingen ændring, idet ICES anbefaler, at der må fiskes op til 1.387.000 tons.

ICES’ anbefaling om den store reduktion i makrelfiskeriet kommer efter, at organisationen lavede nye undersøgelser af makrelbestanden i Nordatlanten. Desuden tyder meget på, at Færøerne, EU, Grønland, Island, Norge og Rusland har fisket mere makrel i 2017 end ICES anbefalede. Landene gav sig selv nemlig højere kvoter, hvilket førte til, at ICES’ anbefaling for 2017 blev overskredet i stort omfang.

I øvrigt anbefaler ICES, at fiskeriet efter torsk i Barentshavet reduceres fra 890.000 tons i år til 712.000 næste år.