Forbuds land Danmark – Duksenes holdeplads..

Forbuds land Danmark – Duksenes holdeplads..

Kystfiskerudvalget gør nu åbenlyst modstand mod endnu en dansk lov, der går sin enegang i forhold til den øvrige lovgivning i EU. Loven omhandler forbud mod at købe garn med blyholdige synkeliner og den træder i kraft den 1. juni 2012.
I følge formand Niels Bjerregaard fra Kystfiskerudvalget, ser man igen en lov som går lodret imod fiskerierhvervet og som helt uhørt træder i kraft inden der kan anvises brugbare alternativer.

Under overskriften ”Det forsvundne bly!” i en netop udsendt pressemeddelse fra Kystfiskerudvalget, slår Niels Bjerregaard til lyd for de urimelige vilkår og beslutninger dansk kystfiskeri stilles overfor.

Formanden for Kystfiskerudvalget skriver følgende:
Den 1. juni 2012 træder endnu et forbud i kraft i dansk fiskeri! Så er det slut med at købe garn med blyholdige synkeliner. Atter går Danmark forrest med forbud rettet mod fiskerierhvervet, idet ingen andre lande i EU gennemfører lignende forbud. Og så uden at der endnu er alternative muligheder. Hvorfor?

Der er en formodning om, at fiskerne efterlader store mængder bly på havbunden under deres fiskeri. Men hvorledes underbygges dette? Tilsyneladende gennem den opfattelse, at alt bly, der indkøbes, i sidste ende havner på havbunden. Fakta er, at meget få garn går tabt, specielt ved det skånsomme kystfiskeri, hvor fiskeren værner om sine garn. Om ikke af andre årsager, så fordi sådanne garn er meget kostbare! Og da blyet er helt indkapslet i linen, forekommer der heller ikke slitage af blyet.

Selvfølgelig bliver garn slidte eller skal udskiftes af andre årsager. Fiskeren genbruger i vid udstrækning synkelinerne med blyet. Hvis det endelig kasseres, ender det på havnens genbrugsplads og ikke på havbunden. Hvorfor ikke prøve at indsamle gammelt bly over en periode for så at få et bedre overblik over, hvor ”det forsvundne bly” befinder sig!

Hvis problemet eksisterer, hvorfor kan vi så ikke vente til der er udviklet et andet anvendeligt produkt. Eller skal vi bare indstille fiskeriet indtil et nyt produkt er opfundet? Gerne et, der ikke betyder øgede omkostninger for et i forvejen meget trængt fiskerierhverv. Og ikke en løsning der fylder mere end dagens blyliner. Det kan vel ikke være rigtigt, at den store del af fiskeriet, der udgøres af små fiskeri skånsomme kystfartøjer nu også skal investere i nye skibe for at få plads til grejet?

Kystfiskerudvalget ser med tilfredshed på den anmodning om dispensation som Danmarks Fiskeriforening har fremsendt til Miljøstyrelsen. Og vi forventer ikke bare en forstående stillingtagen til anmodningen, men også at den bliver efterkommet. Og husk så at der i det videre arbejde med det påståede blyproblem fokuseres på både fiskernes økonomi og småbådenes pladsforhold, når der skal findes løsninger.

Kilde: Kystfiskerudvalget
FiskerForum.com