Folketingsflertal ønsker bedre information om fiskeriets forhold

Folketingsflertal ønsker bedre information om fiskeriets forhold

Derfor har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti samt Dansk Folkeparti, nedsat et helt nyt fiskeriudvalg, hvor det er meningen at Fiskeriminister Karen Ellemann (V) i den kommende folketingssamling i hver måned skal i samråd i det nye Fiskeriudvalg.

Altinget på Christiansborg skriver videre, at det nye udvalg skal sikre, at der ikke opstår en ny kvotekonge-skandale og samtidig sikre at beslutninger truffet i Folketinget også bliver fulgt til dørs af ministeren for fiskeriet. En opgave som partierne uden for trekløverregeringen prioterer højt, netop for at genskabe den tabte tillid mellem embedsfolkene i Fiskeriet og politikerne.

Som kommentar til det nye udvalg, siger fiskeriordfører i Socialdemokratiet, Simon Kollerup til Altinget, »Det nye udvalg skal bidrage til, at vi som Folketing kan være trygge og tilfredse med den nye fiskeriforvaltning. Det må ikke fortsætte som tidligere, hvor vores beslutninger og intentioner ikke er slået igennem og i nogle sammenhænge er blevet decideret modarbejdet,« forklarer Kollerup videre til Altinget og fortæller at hvert politiske parti repræsenteret i Folketinget får et medlem i det nye udvalg.

Forventningerne fra regeringens modpart i Folketinget ønsker også et andet tempo i arbejdet med fiskeripolitikken, som beskrives som værende ret så fodslæbende og kravet til det nye Fiskeriudvalg, er da også mindst ét møde engang i måneden, for at holde tempo og fart.

Det nye Fiskeriudvalg vedtages på et møde i Miljø- og Fødevareudvalget onsdag den 27. september 2017.